آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از ایمان قیاسی

Download New Album By Iman Ghiasi

تعداد اهنگ ها : 23

دانلود آلبوم آهنگ تکی از ایمان قیاسی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. گریه اگه بزاره
 2. 2. نا سازگار
 3. 3. اطمینان
 4. 4. ای خدا
 5. 5. اشتباه
 6. 6. حساسیت
 7. 7. قبله
 8. 8. همسفر
 9. 9. فراموشی
 10. 10. راه خروج
 11. 11. دزدکی
 12. 12. بغض
 13. 13. پاییز جدایی
 14. 14. حس منو
 15. 15. بعضی وقتها
 16. 16. اجازه نمیدم
 17. 17. تا دنیا دنیاست
 18. 18. اخبار تلخ
 19. 19. نیست
 20. 20. حقمه
 21. 21. مثل یه فرشته
 22. 22. تب تند
 23. 23. شک

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام گریه اگه بزارهاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام گریه اگه بزارهزمان : 5:46, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام نا سازگاراهنگ جدید ایمان قیاسی به نام نا سازگارزمان : 3:27, حجم : 1.97 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اطمیناناهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اطمینانزمان : 2:55, حجم : 1.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام ای خدااهنگ جدید ایمان قیاسی به نام ای خدازمان : 3:49, حجم : 2.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اشتباهاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اشتباهزمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حساسیتاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حساسیتزمان : 3:12, حجم : 1.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام قبلهاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام قبلهزمان : 2:57, حجم : 1.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام همسفراهنگ جدید ایمان قیاسی به نام همسفرزمان : 3:38, حجم : 2.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام فراموشیاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام فراموشیزمان : 3:17, حجم : 1.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام راه خروجاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام راه خروجزمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام دزدکیاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام دزدکیزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام بغضاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام بغضزمان : 4:33, حجم : 4.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام پاییز جداییاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام پاییز جداییزمان : 4:32, حجم : 4.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حس منواهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حس منوزمان : 3:38, حجم : 3.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام بعضی وقتهااهنگ جدید ایمان قیاسی به نام بعضی وقتهازمان : 3:16, حجم : 2.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اجازه نمیدماهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اجازه نمیدمزمان : 3:03, حجم : 6.98 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام تا دنیا دنیاستاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام تا دنیا دنیاستزمان : 3:02, حجم : 6.95 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اخبار تلخاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام اخبار تلخزمان : 4:01, حجم : 3.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام نیستاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام نیستزمان : 3:17, حجم : 3.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حقمهاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام حقمهزمان : 3:10, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام مثل یه فرشتهاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام مثل یه فرشتهزمان : 4:01, حجم : 3.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام تب تنداهنگ جدید ایمان قیاسی به نام تب تندزمان : 3:02, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ایمان قیاسی به نام شکاهنگ جدید ایمان قیاسی به نام شکزمان : 2:44, حجم : 2.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ایمان قیاسی

ارسال نظر

0 نظر