آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم ۲۰ قطعه برای سنتور

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای ۲۰ قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان

تعداد اهنگ ها : 20

دانلود آلبوم ۲۰ قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان

لیست اهنگ ها :

 1. 1. در غم
 2. 2. پگاه
 3. 3. مخالف سه گاه
 4. 4. سروناز
 5. 5. سرانداز
 6. 6. شکسته
 7. 7. گلنوش
 8. 8. کرد بیات
 9. 9. نغمه
 10. 10. شورانگیز
 11. 11. رقص چوبی
 12. 12. خسرو شیرین
 13. 13. چوپانی
 14. 14. دل انگیزان
 15. 15. غم انگیز
 16. 16. سرکش (نهفت)
 17. 17. بیداد
 18. 18. جامه داران
 19. 19. ترانگیز
 20. 20. پیروزی

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام در غماهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام در غمزمان : 6:03, حجم : 3.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام پگاهاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام پگاهزمان : 3:12, حجم : 1.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام مخالف سه گاهاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام مخالف سه گاهزمان : 3:06, حجم : 1.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سرونازاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سروناززمان : 6:31, حجم : 3.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سراندازاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سرانداززمان : 2:33, حجم : 1.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام شکستهاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام شکستهزمان : 3:08, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام گلنوشاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام گلنوشزمان : 7:24, حجم : 4.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام کرد بیاتاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام کرد بیاتزمان : 1:39, حجم : 962.12 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام نغمهاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام نغمهزمان : 1:47, حجم : 1.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام شورانگیزاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام شورانگیززمان : 3:11, حجم : 1.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام رقص چوبیاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام رقص چوبیزمان : 2:33, حجم : 1.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام خسرو شیریناهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام خسرو شیرینزمان : 4:20, حجم : 2.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام چوپانیاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام چوپانیزمان : 4:07, حجم : 2.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام دل انگیزاناهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام دل انگیزانزمان : 4:44, حجم : 2.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام غم انگیزاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام غم انگیززمان : 2:12, حجم : 1.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سرکش (نهفت)اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام سرکش (نهفت)زمان : 2:59, حجم : 1.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام بیداداهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام بیدادزمان : 4:17, حجم : 2.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام جامه داراناهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام جامه دارانزمان : 2:16, حجم : 1.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام ترانگیزاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام ترانگیززمان : 3:08, حجم : 1.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام پیروزیاهنگ جدید پرویز مشکاتیان به نام پیروزیزمان : 4:08, حجم : 2.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر پرویز مشکاتیان

ارسال نظر

0 نظر