آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم زن

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای زن از آریس

تعداد اهنگ ها : 31

دانلود آلبوم زن از آریس

لیست اهنگ ها :

 1. 1. قبله
 2. 2. عروس ابر ها
 3. 3. نگذر
 4. 4. Hello , Goodbye
 5. 5. Mona Lisa
 6. 6. کاش بتونی بخندی
 7. 7. عربی
 8. 8. Hava Nagila
 9. 9. Siman Tov Mazel Tov
 10. 10. Armenian Wedding
 11. 11. سکینه (آذری)
 12. 12. She Bangs
 13. 13. زن
 14. 14. التماس
 15. 15. کی گفته
 16. 16. عادت
 17. 17. اطمینان
 18. 18. دیره
 19. 19. Rain
 20. 20. La Boheme
 21. 21. You've Got A Friend
 22. 22. That's The Way
 23. 23. I Will Survive
 24. 24. Hot Stuff
 25. 25. کی گقته
 26. 26. Oseh Shalom
 27. 27. عزیز جون
 28. 28. بندری
 29. 29. کردی
 30. 30. Esperanza
 31. 31. تولدت مبارک

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید آریس به نام قبلهاهنگ جدید آریس به نام قبلهزمان : 4:31, حجم : 2.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام عروس ابر هااهنگ جدید آریس به نام عروس ابر هازمان : 4:34, حجم : 2.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام نگذراهنگ جدید آریس به نام نگذرزمان : 3:50, حجم : 2.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Hello , Goodbyeاهنگ جدید آریس به نام Hello , Goodbyeزمان : 4:31, حجم : 2.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Mona Lisaاهنگ جدید آریس به نام Mona Lisaزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام کاش بتونی بخندیاهنگ جدید آریس به نام کاش بتونی بخندیزمان : 4:11, حجم : 2.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام عربیاهنگ جدید آریس به نام عربیزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Hava Nagilaاهنگ جدید آریس به نام Hava Nagilaزمان : 1:04, حجم : 620.53 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Siman Tov Mazel Tovاهنگ جدید آریس به نام Siman Tov Mazel Tovزمان : 0:57, حجم : 553.19 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Armenian Weddingاهنگ جدید آریس به نام Armenian Weddingزمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام سکینه (آذری)اهنگ جدید آریس به نام سکینه (آذری)زمان : 3:15, حجم : 1.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام She Bangsاهنگ جدید آریس به نام She Bangsزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام زناهنگ جدید آریس به نام زنزمان : 3:59, حجم : 2.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام التماساهنگ جدید آریس به نام التماسزمان : 5:18, حجم : 3.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام کی گفتهاهنگ جدید آریس به نام کی گفتهزمان : 5:19, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام عادتاهنگ جدید آریس به نام عادتزمان : 4:51, حجم : 2.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام اطمیناناهنگ جدید آریس به نام اطمینانزمان : 4:54, حجم : 2.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام دیرهاهنگ جدید آریس به نام دیرهزمان : 4:40, حجم : 2.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Rainاهنگ جدید آریس به نام Rainزمان : 3:39, حجم : 2.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام La Bohemeاهنگ جدید آریس به نام La Bohemeزمان : 5:19, حجم : 3.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام You've Got A Friendاهنگ جدید آریس به نام You've Got A Friendزمان : 4:56, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام That's The Wayاهنگ جدید آریس به نام That's The Wayزمان : 2:13, حجم : 1.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام I Will Surviveاهنگ جدید آریس به نام I Will Surviveزمان : 2:28, حجم : 1.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Hot Stuffاهنگ جدید آریس به نام Hot Stuffزمان : 2:29, حجم : 1.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام کی گقتهاهنگ جدید آریس به نام کی گقتهزمان : 5:32, حجم : 3.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Oseh Shalomاهنگ جدید آریس به نام Oseh Shalomزمان : 1:09, حجم : 670.79 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام عزیز جوناهنگ جدید آریس به نام عزیز جونزمان : 3:03, حجم : 1.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام بندریاهنگ جدید آریس به نام بندریزمان : 3:42, حجم : 2.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام کردیاهنگ جدید آریس به نام کردیزمان : 3:33, حجم : 2.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام Esperanzaاهنگ جدید آریس به نام Esperanzaزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید آریس به نام تولدت مبارکاهنگ جدید آریس به نام تولدت مبارکزمان : 2:40, حجم : 1.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر آریس

ارسال نظر

0 نظر