آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم رقص مضراب

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای رقص مضراب از جلال ذوالفنون

تعداد اهنگ ها : 18

دانلود آلبوم رقص مضراب از جلال ذوالفنون

لیست اهنگ ها :

 1. 1. بیات ترک
 2. 2. ضربی شوشتری
 3. 3. ابوعطا
 4. 4. چهارمضراب دشتی
 5. 5. چهارمضراب دشتی ۲
 6. 6. چهارمضراب شور
 7. 7. ضربی بیات کرد
 8. 8. رند ماهور
 9. 9. چهارمضراب زنگ شتر
 10. 10. جنگ و صلح
 11. 11. درآمد و چهارمضراب مخالف
 12. 12. چهارمضراب سه گاه
 13. 13. زرد ملیجه
 14. 14. بندباز ماهور
 15. 15. چهارمضراب اصفهان
 16. 16. چهارمضراب ابوعطا
 17. 17. چهارمضراب شوشتری
 18. 18. چهارمضراب شوشتری ۲

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام بیات ترکاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام بیات ترکزمان : 2:33, حجم : 1.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ضربی شوشتریاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ضربی شوشتریزمان : 2:26, حجم : 1.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ابوعطااهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ابوعطازمان : 7:47, حجم : 4.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب دشتیاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب دشتیزمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب دشتی ۲اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب دشتی ۲زمان : 2:22, حجم : 1.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شوراهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شورزمان : 5:15, حجم : 3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ضربی بیات کرداهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام ضربی بیات کردزمان : 3:50, حجم : 2.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام رند ماهوراهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام رند ماهورزمان : 2:01, حجم : 1.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب زنگ شتراهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب زنگ شترزمان : 2:55, حجم : 1.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام جنگ و صلحاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام جنگ و صلحزمان : 2:47, حجم : 1.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام درآمد و چهارمضراب مخالفاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام درآمد و چهارمضراب مخالفزمان : 4:07, حجم : 2.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب سه گاهاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب سه گاهزمان : 3:12, حجم : 1.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام زرد ملیجهاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام زرد ملیجهزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام بندباز ماهوراهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام بندباز ماهورزمان : 7:32, حجم : 4.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب اصفهاناهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب اصفهانزمان : 3:08, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب ابوعطااهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب ابوعطازمان : 1:43, حجم : 1002.68 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شوشتریاهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شوشتریزمان : 2:37, حجم : 1.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شوشتری ۲اهنگ جدید جلال ذوالفنون به نام چهارمضراب شوشتری ۲زمان : 2:37, حجم : 1.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر جلال ذوالفنون

ارسال نظر

0 نظر