آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از حسین توکلی

Download New Album By Hossein Tavakli

تعداد اهنگ ها : 32

دانلود آلبوم آهنگ تکی از حسین توکلی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. شب
 2. 2. سفره ی آسمونی
 3. 3. عاشقت می مونم با حضور دانیال قدیم لو
 4. 4. حسی نذاشتم با حضور دانیال قدیملو
 5. 5. چپ چپ بهم نگاه نکن
 6. 6. بارون
 7. 7. اسم تو رو داد میزنم
 8. 8. بارگاه
 9. 9. زندگی
 10. 10. خاطره ها
 11. 11. امضا
 12. 12. حساس
 13. 13. بگو عاشقمی
 14. 14. این خود عشقه
 15. 15. پای پیاده
 16. 16. عشقمون چی شد
 17. 17. مثبت
 18. 18. سردم شده
 19. 19. دوتایی
 20. 20. یه فکری کن برام
 21. 21. سرت چی اومده
 22. 22. پیرهن سیاه
 23. 23. وسواسی
 24. 24. پر پر زدم برات
 25. 25. دل کش
 26. 26. جذاب
 27. 27. حوصله کن
 28. 28. دریابم
 29. 29. ای کاش
 30. 30. از رو نمیرم
 31. 31. عاشقانه بیا
 32. 32. حیف از این عشق

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام شباهنگ جدید حسین توکلی به نام شبزمان : 3:34, حجم : 2.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام سفره ی آسمونیاهنگ جدید حسین توکلی به نام سفره ی آسمونیزمان : 2:35, حجم : 1.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام عاشقت می مونم با حضور دانیال قدیم لواهنگ جدید حسین توکلی به نام عاشقت می مونم با حضور دانیال قدیم لوزمان : 3:08, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام حسی نذاشتم با حضور دانیال قدیملواهنگ جدید حسین توکلی به نام حسی نذاشتم با حضور دانیال قدیملوزمان : 3:55, حجم : 2.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام چپ چپ بهم نگاه نکناهنگ جدید حسین توکلی به نام چپ چپ بهم نگاه نکنزمان : 3:51, حجم : 3.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام باروناهنگ جدید حسین توکلی به نام بارونزمان : 2:50, حجم : 2.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام اسم تو رو داد میزنماهنگ جدید حسین توکلی به نام اسم تو رو داد میزنمزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام بارگاهاهنگ جدید حسین توکلی به نام بارگاهزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام زندگیاهنگ جدید حسین توکلی به نام زندگیزمان : 2:41, حجم : 2.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام خاطره هااهنگ جدید حسین توکلی به نام خاطره هازمان : 3:49, حجم : 8.74 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام امضااهنگ جدید حسین توکلی به نام امضازمان : 2:47, حجم : 2.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام حساساهنگ جدید حسین توکلی به نام حساسزمان : 3:13, حجم : 7.38 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام بگو عاشقمیاهنگ جدید حسین توکلی به نام بگو عاشقمیزمان : 3:05, حجم : 7.07 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام این خود عشقهاهنگ جدید حسین توکلی به نام این خود عشقهزمان : 2:52, حجم : 2.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام پای پیادهاهنگ جدید حسین توکلی به نام پای پیادهزمان : 4:32, حجم : 4.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام عشقمون چی شداهنگ جدید حسین توکلی به نام عشقمون چی شدزمان : 3:37, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام مثبتاهنگ جدید حسین توکلی به نام مثبتزمان : 3:06, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام سردم شدهاهنگ جدید حسین توکلی به نام سردم شدهزمان : 3:15, حجم : 2.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام دوتاییاهنگ جدید حسین توکلی به نام دوتاییزمان : 3:12, حجم : 3.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام یه فکری کن براماهنگ جدید حسین توکلی به نام یه فکری کن برامزمان : 3:08, حجم : 2.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام سرت چی اومدهاهنگ جدید حسین توکلی به نام سرت چی اومدهزمان : 2:48, حجم : 2.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام پیرهن سیاهاهنگ جدید حسین توکلی به نام پیرهن سیاهزمان : 3:58, حجم : 3.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام وسواسیاهنگ جدید حسین توکلی به نام وسواسیزمان : 3:40, حجم : 3.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام پر پر زدم براتاهنگ جدید حسین توکلی به نام پر پر زدم براتزمان : 2:40, حجم : 2.43 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام دل کشاهنگ جدید حسین توکلی به نام دل کشزمان : 3:11, حجم : 2.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام جذاباهنگ جدید حسین توکلی به نام جذابزمان : 2:42, حجم : 2.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام حوصله کناهنگ جدید حسین توکلی به نام حوصله کنزمان : 3:31, حجم : 3.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام دریابماهنگ جدید حسین توکلی به نام دریابمزمان : 3:24, حجم : 3.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام ای کاشاهنگ جدید حسین توکلی به نام ای کاشزمان : , حجم : 162 B, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام از رو نمیرماهنگ جدید حسین توکلی به نام از رو نمیرمزمان : 2:41, حجم : 2.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام عاشقانه بیااهنگ جدید حسین توکلی به نام عاشقانه بیازمان : 3:03, حجم : 2.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حسین توکلی به نام حیف از این عشقاهنگ جدید حسین توکلی به نام حیف از این عشقزمان : 3:07, حجم : 2.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر حسین توکلی

ارسال نظر

0 نظر