آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم رویاهای روزهای تنهایی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای رویاهای روزهای تنهایی از حمید نجفی

تعداد اهنگ ها : 13

دانلود آلبوم رویاهای روزهای تنهایی از حمید نجفی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. همه راه
 2. 2. پاییز
 3. 3. باب آریا اتاق خواب
 4. 4. گل اسکله
 5. 5. ای محبوب من
 6. 6. روز خنده دار والنتاین
 7. 7. تب دریا
 8. 8. حوا طلسم شده
 9. 9. سیلوی
 10. 10. این تقریبا مال من بود
 11. 11. زنگها برای سان ماری
 12. 12. خانه بدوش
 13. 13. وقتی که من به چشمان خیره میشم

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام همه راهاهنگ جدید حمید نجفی به نام همه راهزمان : 2:49, حجم : 1.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام پاییزاهنگ جدید حمید نجفی به نام پاییززمان : 2:22, حجم : 1.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام باب آریا اتاق خواباهنگ جدید حمید نجفی به نام باب آریا اتاق خوابزمان : 2:20, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام گل اسکلهاهنگ جدید حمید نجفی به نام گل اسکلهزمان : 1:29, حجم : 870.28 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام ای محبوب مناهنگ جدید حمید نجفی به نام ای محبوب منزمان : 4:15, حجم : 2.43 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام روز خنده دار والنتایناهنگ جدید حمید نجفی به نام روز خنده دار والنتاینزمان : 3:06, حجم : 1.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام تب دریااهنگ جدید حمید نجفی به نام تب دریازمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام حوا طلسم شده اهنگ جدید حمید نجفی به نام حوا طلسم شده زمان : 2:57, حجم : 1.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام سیلویاهنگ جدید حمید نجفی به نام سیلویزمان : 2:48, حجم : 1.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام این تقریبا مال من بوداهنگ جدید حمید نجفی به نام این تقریبا مال من بودزمان : 2:46, حجم : 1.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام زنگها برای سان ماریاهنگ جدید حمید نجفی به نام زنگها برای سان ماریزمان : 2:01, حجم : 1.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام خانه بدوشاهنگ جدید حمید نجفی به نام خانه بدوشزمان : 1:51, حجم : 1.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید حمید نجفی به نام وقتی که من به چشمان خیره میشماهنگ جدید حمید نجفی به نام وقتی که من به چشمان خیره میشمزمان : 3:35, حجم : 2.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

balatarin %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Ccloob %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cfacenama %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Ctwitter %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cfacebook %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cgoogle %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cbuzz %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cdigg %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Ctechnorati %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cdelicious %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8Cfriendfeed %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر حمید نجفی

ارسال نظر

0 نظر