آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از سینا سرلک

Download New Album By Sina Sarlak

تعداد اهنگ ها : 40

دانلود آلبوم آهنگ تکی از سینا سرلک

لیست اهنگ ها :

 1. 1. یاد جوان وطن
 2. 2. من و تو
 3. 3. در سوگ استاد لطفی
 4. 4. آشکار نهان
 5. 5. ایرانی تبار
 6. 6. سوز عشق
 7. 7. برخیز
 8. 8. کوچه های عاشقی
 9. 9. گرگ
 10. 10. ساغر
 11. 11. چه کنم
 12. 12. یه بیقرارم
 13. 13. زیر سقف دودی
 14. 14. تنها امید زندگی
 15. 15. این چه حالیست
 16. 16. موج خاکستر
 17. 17. زیبای خواب آلود
 18. 18. تنهایی
 19. 19. کجا برم با همراهی رضا گلزار
 20. 20. چشمای آبی
 21. 21. رویا
 22. 22. کلاغه به خونش میرسه
 23. 23. گلایه
 24. 24. حوالی پاییز
 25. 25. مسلخ
 26. 26. معرکه عشق
 27. 27. جدایی
 28. 28. ماه خجالتی
 29. 29. خط تماس
 30. 30. صف شلوغ فقر
 31. 31. عشق
 32. 32. دوست دارم
 33. 33. دنیا
 34. 34. هفت شهر عشق
 35. 35. دختر گل فروش
 36. 36. بهار
 37. 37. جان منی
 38. 38. پیلوت
 39. 39. کجایی نگارم
 40. 40. بیگانه

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام یاد جوان وطناهنگ جدید سینا سرلک به نام یاد جوان وطنزمان : 4:12, حجم : 2.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام من و تواهنگ جدید سینا سرلک به نام من و توزمان : 3:24, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام در سوگ استاد لطفیاهنگ جدید سینا سرلک به نام در سوگ استاد لطفیزمان : 8:55, حجم : 8.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام آشکار نهاناهنگ جدید سینا سرلک به نام آشکار نهانزمان : 4:34, حجم : 8.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام ایرانی تباراهنگ جدید سینا سرلک به نام ایرانی تبارزمان : 4:09, حجم : 9.5 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام سوز عشقاهنگ جدید سینا سرلک به نام سوز عشقزمان : 3:26, حجم : 7.87 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام برخیزاهنگ جدید سینا سرلک به نام برخیززمان : 4:52, حجم : 4.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام کوچه های عاشقیاهنگ جدید سینا سرلک به نام کوچه های عاشقیزمان : 3:16, حجم : 2.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام گرگاهنگ جدید سینا سرلک به نام گرگزمان : 5:22, حجم : 4.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام ساغراهنگ جدید سینا سرلک به نام ساغرزمان : 4:38, حجم : 4.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام چه کنماهنگ جدید سینا سرلک به نام چه کنمزمان : 4:22, حجم : 3.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام یه بیقرارماهنگ جدید سینا سرلک به نام یه بیقرارمزمان : 3:32, حجم : 3.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام زیر سقف دودیاهنگ جدید سینا سرلک به نام زیر سقف دودیزمان : 4:26, حجم : 3.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام تنها امید زندگیاهنگ جدید سینا سرلک به نام تنها امید زندگیزمان : 4:02, حجم : 3.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام این چه حالیستاهنگ جدید سینا سرلک به نام این چه حالیستزمان : 3:57, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام موج خاکستراهنگ جدید سینا سرلک به نام موج خاکسترزمان : 4:13, حجم : 3.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام زیبای خواب آلوداهنگ جدید سینا سرلک به نام زیبای خواب آلودزمان : 4:27, حجم : 4.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام تنهاییاهنگ جدید سینا سرلک به نام تنهاییزمان : 4:34, حجم : 4.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام کجا برم با همراهی رضا گلزاراهنگ جدید سینا سرلک به نام کجا برم با همراهی رضا گلزارزمان : 3:53, حجم : 3.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام چشمای آبیاهنگ جدید سینا سرلک به نام چشمای آبیزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام رویااهنگ جدید سینا سرلک به نام رویازمان : 3:03, حجم : 2.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام کلاغه به خونش میرسهاهنگ جدید سینا سرلک به نام کلاغه به خونش میرسهزمان : 4:33, حجم : 4.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام گلایهاهنگ جدید سینا سرلک به نام گلایهزمان : 4:01, حجم : 3.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام حوالی پاییزاهنگ جدید سینا سرلک به نام حوالی پاییززمان : 3:52, حجم : 3.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام مسلخاهنگ جدید سینا سرلک به نام مسلخزمان : 1:54, حجم : 1.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام معرکه عشقاهنگ جدید سینا سرلک به نام معرکه عشقزمان : 4:07, حجم : 3.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام جداییاهنگ جدید سینا سرلک به نام جداییزمان : 1:37, حجم : 1.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام ماه خجالتیاهنگ جدید سینا سرلک به نام ماه خجالتیزمان : 3:22, حجم : 3.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام خط تماساهنگ جدید سینا سرلک به نام خط تماسزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام صف شلوغ فقراهنگ جدید سینا سرلک به نام صف شلوغ فقرزمان : 3:17, حجم : 3.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام عشقاهنگ جدید سینا سرلک به نام عشقزمان : 3:20, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام دوست دارماهنگ جدید سینا سرلک به نام دوست دارمزمان : 4:25, حجم : 4.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام دنیااهنگ جدید سینا سرلک به نام دنیازمان : 4:13, حجم : 3.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام هفت شهر عشقاهنگ جدید سینا سرلک به نام هفت شهر عشقزمان : 3:12, حجم : 2.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام دختر گل فروشاهنگ جدید سینا سرلک به نام دختر گل فروشزمان : 3:17, حجم : 2.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام بهاراهنگ جدید سینا سرلک به نام بهارزمان : 4:19, حجم : 3.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام جان منیاهنگ جدید سینا سرلک به نام جان منیزمان : 4:00, حجم : 3.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام پیلوتاهنگ جدید سینا سرلک به نام پیلوتزمان : 3:24, حجم : 2.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام کجایی نگارماهنگ جدید سینا سرلک به نام کجایی نگارمزمان : 4:14, حجم : 3.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید سینا سرلک به نام بیگانهاهنگ جدید سینا سرلک به نام بیگانهزمان : 3:01, حجم : 6.91 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر سینا سرلک

ارسال نظر

0 نظر