آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از احمد شکوری

تعداد اهنگ ها : 38

دانلود آلبوم آهنگ تکی از احمد شکوری

لیست اهنگ ها :

 1. 1. اولین دیدار
 2. 2. شبهای تلخ دوری
 3. 3. با کابوس تو درگیرم
 4. 4. احساس تنهایی
 5. 5. شیلا
 6. 6. آشفتگی
 7. 7. منو کلاغم
 8. 8. بگو بگو
 9. 9. بهش بگو دوسش دارم
 10. 10. یاد تو
 11. 11. بی تو میپوسم نرو
 12. 12. سگ
 13. 13. مادر
 14. 14. دستای تو کجاست
 15. 15. سرگردان
 16. 16. زیر بارون
 17. 17. لعنت به من
 18. 18. حیوان وحشی
 19. 19. عشق دیروز
 20. 20. عشقم رو نبر
 21. 21. فیس بوک
 22. 22. تو کجایی
 23. 23. مرگ پدرم
 24. 24. غرورمو تو نشکن
 25. 25. چطور فراموشت کنم
 26. 26. جاده بی انتها
 27. 27. تنهایی و زندان
 28. 28. سراب و سیاهی
 29. 29. گناه
 30. 30. اعتیاد
 31. 31. کاشکی های من
 32. 32. ماهی و ماهیگیر
 33. 33. پیشی
 34. 34. همیشه
 35. 35. الله یار جونی
 36. 36. شکارچی و روباه
 37. 37. کت بسته
 38. 38. مثل حسی که من دارم

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام اولین دیداراهنگ جدید احمد شکوری به نام اولین دیدارزمان : 3:24, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام شبهای تلخ دوریاهنگ جدید احمد شکوری به نام شبهای تلخ دوریزمان : 4:33, حجم : 2.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام با کابوس تو درگیرماهنگ جدید احمد شکوری به نام با کابوس تو درگیرمزمان : 3:33, حجم : 2.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام احساس تنهاییاهنگ جدید احمد شکوری به نام احساس تنهاییزمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام شیلااهنگ جدید احمد شکوری به نام شیلازمان : 3:47, حجم : 2.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام آشفتگیاهنگ جدید احمد شکوری به نام آشفتگیزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام منو کلاغماهنگ جدید احمد شکوری به نام منو کلاغمزمان : 3:00, حجم : 1.72 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام بگو بگواهنگ جدید احمد شکوری به نام بگو بگوزمان : 2:54, حجم : 1.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام بهش بگو دوسش دارماهنگ جدید احمد شکوری به نام بهش بگو دوسش دارمزمان : 3:23, حجم : 1.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام یاد تواهنگ جدید احمد شکوری به نام یاد توزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام بی تو میپوسم نرواهنگ جدید احمد شکوری به نام بی تو میپوسم نروزمان : 2:48, حجم : 1.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام سگاهنگ جدید احمد شکوری به نام سگزمان : 3:44, حجم : 2.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام مادراهنگ جدید احمد شکوری به نام مادرزمان : 3:49, حجم : 2.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام دستای تو کجاستاهنگ جدید احمد شکوری به نام دستای تو کجاستزمان : 3:00, حجم : 1.72 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام سرگرداناهنگ جدید احمد شکوری به نام سرگردانزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام زیر باروناهنگ جدید احمد شکوری به نام زیر بارونزمان : 3:26, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام لعنت به مناهنگ جدید احمد شکوری به نام لعنت به منزمان : 3:20, حجم : 1.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام حیوان وحشیاهنگ جدید احمد شکوری به نام حیوان وحشیزمان : 3:52, حجم : 2.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام عشق دیروزاهنگ جدید احمد شکوری به نام عشق دیروززمان : 3:54, حجم : 2.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام عشقم رو نبراهنگ جدید احمد شکوری به نام عشقم رو نبرزمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام فیس بوکاهنگ جدید احمد شکوری به نام فیس بوکزمان : 3:37, حجم : 2.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام تو کجاییاهنگ جدید احمد شکوری به نام تو کجاییزمان : 3:03, حجم : 1.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام مرگ پدرماهنگ جدید احمد شکوری به نام مرگ پدرمزمان : 3:49, حجم : 2.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام غرورمو تو نشکناهنگ جدید احمد شکوری به نام غرورمو تو نشکنزمان : 3:11, حجم : 1.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام چطور فراموشت کنماهنگ جدید احمد شکوری به نام چطور فراموشت کنمزمان : 3:25, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام جاده بی انتهااهنگ جدید احمد شکوری به نام جاده بی انتهازمان : 3:12, حجم : 1.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام تنهایی و زنداناهنگ جدید احمد شکوری به نام تنهایی و زندانزمان : 5:48, حجم : 3.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام سراب و سیاهیاهنگ جدید احمد شکوری به نام سراب و سیاهیزمان : 4:20, حجم : 2.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام گناهاهنگ جدید احمد شکوری به نام گناهزمان : 3:51, حجم : 3.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام اعتیاداهنگ جدید احمد شکوری به نام اعتیادزمان : 4:24, حجم : 4.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام کاشکی های مناهنگ جدید احمد شکوری به نام کاشکی های منزمان : 4:08, حجم : 3.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام ماهی و ماهیگیراهنگ جدید احمد شکوری به نام ماهی و ماهیگیرزمان : 3:37, حجم : 3.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام پیشیاهنگ جدید احمد شکوری به نام پیشیزمان : 4:11, حجم : 3.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام همیشهاهنگ جدید احمد شکوری به نام همیشهزمان : 4:22, حجم : 4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام الله یار جونیاهنگ جدید احمد شکوری به نام الله یار جونیزمان : 4:01, حجم : 3.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام شکارچی و روباهاهنگ جدید احمد شکوری به نام شکارچی و روباهزمان : 4:13, حجم : 3.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام کت بستهاهنگ جدید احمد شکوری به نام کت بستهزمان : 3:19, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید احمد شکوری به نام مثل حسی که من دارماهنگ جدید احمد شکوری به نام مثل حسی که من دارمزمان : 3:54, حجم : 3.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر احمد شکوری

  ارسال نظر

  0 نظر