آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از علی عباسی

Download New Album By Ali Abbasi

تعداد اهنگ ها : 42

دانلود آلبوم آهنگ تکی از علی عباسی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. اگه روزی روزگاری
 2. 2. فرصت اشک
 3. 3. بیبا دستاتو بگیرم
 4. 4. مناجات
 5. 5. غریبه
 6. 6. نمیخوام
 7. 7. بیا پیشم
 8. 8. برات می نویسم
 9. 9. ببار امشب
 10. 10. من سپردم
 11. 11. دق
 12. 12. حرف آخر
 13. 13. میدونی
 14. 14. بخوای نخوای
 15. 15. قسم
 16. 16. توقع
 17. 17. پایان دنیا با حضور رضا طاهرخانی
 18. 18. دنیا
 19. 19. تقاص
 20. 20. حس تو مثبته
 21. 21. تقدیر
 22. 22. بغض
 23. 23. اولین گناه تو
 24. 24. ممنون
 25. 25. تو باشی چیزی کم نیست
 26. 26. دل سر به هوا
 27. 27. یکی بود یکی نبود با حضور مرتضی پاشایی
 28. 28. همنفس
 29. 29. بیراهه
 30. 30. جدایی
 31. 31. دیر اومدی
 32. 32. حرف دل
 33. 33. برگرد
 34. 34. همین عشقه
 35. 35. موهای چتری
 36. 36. خانومم
 37. 37. دل دل نکن
 38. 38. یکی یدونه
 39. 39. تو کجا بودی
 40. 40. تاپ تاپ
 41. 41. غزل خانوم
 42. 42. جذاب ترین

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید علی عباسی به نام اگه روزی روزگاریاهنگ جدید علی عباسی به نام اگه روزی روزگاریزمان : 3:12, حجم : 1.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام فرصت اشکاهنگ جدید علی عباسی به نام فرصت اشکزمان : 3:54, حجم : 2.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام بیبا دستاتو بگیرماهنگ جدید علی عباسی به نام بیبا دستاتو بگیرمزمان : 4:31, حجم : 2.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام مناجاتاهنگ جدید علی عباسی به نام مناجاتزمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام غریبهاهنگ جدید علی عباسی به نام غریبهزمان : 3:28, حجم : 1.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام نمیخواماهنگ جدید علی عباسی به نام نمیخوامزمان : 3:14, حجم : 1.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام بیا پیشماهنگ جدید علی عباسی به نام بیا پیشمزمان : 4:47, حجم : 2.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام برات می نویسماهنگ جدید علی عباسی به نام برات می نویسمزمان : 3:42, حجم : 2.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام ببار امشباهنگ جدید علی عباسی به نام ببار امشبزمان : 3:34, حجم : 2.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام من سپردماهنگ جدید علی عباسی به نام من سپردمزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام دقاهنگ جدید علی عباسی به نام دقزمان : 3:34, حجم : 2.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام حرف آخراهنگ جدید علی عباسی به نام حرف آخرزمان : 4:14, حجم : 2.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام میدونیاهنگ جدید علی عباسی به نام میدونیزمان : 3:39, حجم : 2.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام بخوای نخوایاهنگ جدید علی عباسی به نام بخوای نخوایزمان : 3:04, حجم : 1.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام قسماهنگ جدید علی عباسی به نام قسمزمان : 3:20, حجم : 1.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام توقعاهنگ جدید علی عباسی به نام توقعزمان : 3:06, حجم : 1.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام پایان دنیا با حضور رضا طاهرخانیاهنگ جدید علی عباسی به نام پایان دنیا با حضور رضا طاهرخانیزمان : 4:18, حجم : 2.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام دنیااهنگ جدید علی عباسی به نام دنیازمان : 3:38, حجم : 2.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام تقاصاهنگ جدید علی عباسی به نام تقاصزمان : 3:38, حجم : 3.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام حس تو مثبتهاهنگ جدید علی عباسی به نام حس تو مثبتهزمان : 2:52, حجم : 2.63 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام تقدیراهنگ جدید علی عباسی به نام تقدیرزمان : 4:05, حجم : 2.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام بغضاهنگ جدید علی عباسی به نام بغضزمان : 3:08, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام اولین گناه تواهنگ جدید علی عباسی به نام اولین گناه توزمان : 4:08, حجم : 3.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام ممنوناهنگ جدید علی عباسی به نام ممنونزمان : 4:25, حجم : 4.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام تو باشی چیزی کم نیستاهنگ جدید علی عباسی به نام تو باشی چیزی کم نیستزمان : 3:22, حجم : 3.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام دل سر به هوااهنگ جدید علی عباسی به نام دل سر به هوازمان : 4:06, حجم : 3.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام یکی بود یکی نبود با حضور مرتضی پاشاییاهنگ جدید علی عباسی به نام یکی بود یکی نبود با حضور مرتضی پاشاییزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام همنفساهنگ جدید علی عباسی به نام همنفسزمان : 3:23, حجم : 3.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام بیراههاهنگ جدید علی عباسی به نام بیراههزمان : 3:07, حجم : 7.14 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام جداییاهنگ جدید علی عباسی به نام جداییزمان : 3:57, حجم : 3.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام دیر اومدیاهنگ جدید علی عباسی به نام دیر اومدیزمان : 3:12, حجم : 2.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام حرف دلاهنگ جدید علی عباسی به نام حرف دلزمان : 3:37, حجم : 3.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام برگرداهنگ جدید علی عباسی به نام برگردزمان : 3:17, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام همین عشقهاهنگ جدید علی عباسی به نام همین عشقهزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام موهای چتریاهنگ جدید علی عباسی به نام موهای چتریزمان : 3:28, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام خانومماهنگ جدید علی عباسی به نام خانوممزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام دل دل نکناهنگ جدید علی عباسی به نام دل دل نکنزمان : 2:59, حجم : 2.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام یکی یدونهاهنگ جدید علی عباسی به نام یکی یدونهزمان : 2:47, حجم : 2.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام تو کجا بودیاهنگ جدید علی عباسی به نام تو کجا بودیزمان : 3:16, حجم : 2.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام تاپ تاپاهنگ جدید علی عباسی به نام تاپ تاپزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام غزل خانوماهنگ جدید علی عباسی به نام غزل خانومزمان : 2:54, حجم : 2.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی عباسی به نام جذاب تریناهنگ جدید علی عباسی به نام جذاب ترینزمان : 3:18, حجم : 3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر علی عباسی

  ارسال نظر

  0 نظر