آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از عمران طاهری

تعداد اهنگ ها : 65

دانلود آلبوم آهنگ تکی از عمران طاهری

لیست اهنگ ها :

 1. 1. امون از دل مو
 2. 2. عزیزم
 3. 3. از عشق تو با حضور ایزاک احمدی
 4. 4. چه ساده
 5. 5. باید برم
 6. 6. دوستت دارم
 7. 7. اسم تو جونم
 8. 8. انتظار
 9. 9. غم تو
 10. 10. فردا
 11. 11. قصه عشق
 12. 12. حیف من
 13. 13. همسفر
 14. 14. لیلا نشدی
 15. 15. ماه روشن
 16. 16. نقش جمال
 17. 17. مو هنو به فکرتونم با حضور کیانوش بلالی پور
 18. 18. جوینده
 19. 19. پری خانوم
 20. 20. امیدوار باش
 21. 21. روح دریا
 22. 22. سقف شو
 23. 23. شبیه
 24. 24. شک
 25. 25. تیتراژ شو بندر
 26. 26. شهر ستاره
 27. 27. التماس
 28. 28. دوستت ندارم
 29. 29. الله
 30. 30. عمران
 31. 31. حقمون
 32. 32. اشتباه محض
 33. 33. جدایی
 34. 34. خداحافظ
 35. 35. دل خسته با حضور ایزاک احمدی
 36. 36. جذابی تو
 37. 37. وا کس چه
 38. 38. زمستون
 39. 39. عید اومده
 40. 40. فراموشم کن
 41. 41. منو باور کن
 42. 42. عشق من
 43. 43. جوابی نمیخوام
 44. 44. منو تو
 45. 45. بی اعتنا
 46. 46. یاس پر پر
 47. 47. دو سال
 48. 48. یاروم یارن
 49. 49. رابطه
 50. 50. با تو
 51. 51. نه
 52. 52. آرومم کن
 53. 53. سرنوشت
 54. 54. جز تو کسی ام نین با حضور کیانوش بلالی پور
 55. 55. ببخشید ابو
 56. 56. تو خونسردی با حضور محمدرضا هدایتی
 57. 57. دلگیرم
 58. 58. تفاوت با حضور هادی آئین طلب
 59. 59. حال و احوال
 60. 60. غم عاشقی
 61. 61. تو
 62. 62. سردرگم
 63. 63. دلخواه
 64. 64. خواب
 65. 65. هواتو دارم

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام امون از دل مواهنگ جدید عمران طاهری به نام امون از دل موزمان : 7:19, حجم : 4.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام عزیزماهنگ جدید عمران طاهری به نام عزیزمزمان : 5:06, حجم : 2.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام از عشق تو با حضور ایزاک احمدیاهنگ جدید عمران طاهری به نام از عشق تو با حضور ایزاک احمدیزمان : 3:41, حجم : 2.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام چه سادهاهنگ جدید عمران طاهری به نام چه سادهزمان : 3:12, حجم : 1.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام باید برماهنگ جدید عمران طاهری به نام باید برمزمان : 3:39, حجم : 2.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دوستت دارماهنگ جدید عمران طاهری به نام دوستت دارمزمان : 5:09, حجم : 2.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام اسم تو جونماهنگ جدید عمران طاهری به نام اسم تو جونمزمان : 5:18, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام انتظاراهنگ جدید عمران طاهری به نام انتظارزمان : 4:00, حجم : 2.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام غم تواهنگ جدید عمران طاهری به نام غم توزمان : 3:35, حجم : 2.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام فردااهنگ جدید عمران طاهری به نام فردازمان : 2:26, حجم : 1.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام قصه عشقاهنگ جدید عمران طاهری به نام قصه عشقزمان : 5:22, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام حیف مناهنگ جدید عمران طاهری به نام حیف منزمان : 3:04, حجم : 1.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام همسفراهنگ جدید عمران طاهری به نام همسفرزمان : 3:52, حجم : 2.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام لیلا نشدیاهنگ جدید عمران طاهری به نام لیلا نشدیزمان : 5:09, حجم : 2.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام ماه روشناهنگ جدید عمران طاهری به نام ماه روشنزمان : 7:35, حجم : 4.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام نقش جمالاهنگ جدید عمران طاهری به نام نقش جمالزمان : 4:28, حجم : 2.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام مو هنو به فکرتونم با حضور کیانوش بلالی پوراهنگ جدید عمران طاهری به نام مو هنو به فکرتونم با حضور کیانوش بلالی پورزمان : 3:54, حجم : 2.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام جویندهاهنگ جدید عمران طاهری به نام جویندهزمان : 6:16, حجم : 3.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام پری خانوماهنگ جدید عمران طاهری به نام پری خانومزمان : 3:38, حجم : 2.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام امیدوار باشاهنگ جدید عمران طاهری به نام امیدوار باشزمان : 3:33, حجم : 2.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام روح دریااهنگ جدید عمران طاهری به نام روح دریازمان : 5:09, حجم : 2.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام سقف شواهنگ جدید عمران طاهری به نام سقف شوزمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام شبیهاهنگ جدید عمران طاهری به نام شبیهزمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام شکاهنگ جدید عمران طاهری به نام شکزمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام تیتراژ شو بندراهنگ جدید عمران طاهری به نام تیتراژ شو بندرزمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام شهر ستارهاهنگ جدید عمران طاهری به نام شهر ستارهزمان : 4:15, حجم : 2.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام التماساهنگ جدید عمران طاهری به نام التماسزمان : 3:38, حجم : 2.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دوستت ندارماهنگ جدید عمران طاهری به نام دوستت ندارمزمان : 4:06, حجم : 2.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام اللهاهنگ جدید عمران طاهری به نام اللهزمان : 3:30, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام عمراناهنگ جدید عمران طاهری به نام عمرانزمان : 2:57, حجم : 1.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام حقموناهنگ جدید عمران طاهری به نام حقمونزمان : 4:00, حجم : 2.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام اشتباه محضاهنگ جدید عمران طاهری به نام اشتباه محضزمان : 2:18, حجم : 1.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام جداییاهنگ جدید عمران طاهری به نام جداییزمان : 4:12, حجم : 2.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام خداحافظاهنگ جدید عمران طاهری به نام خداحافظزمان : 2:13, حجم : 1.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دل خسته با حضور ایزاک احمدیاهنگ جدید عمران طاهری به نام دل خسته با حضور ایزاک احمدیزمان : 2:51, حجم : 1.63 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام جذابی تواهنگ جدید عمران طاهری به نام جذابی توزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام وا کس چهاهنگ جدید عمران طاهری به نام وا کس چهزمان : 5:43, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام زمستوناهنگ جدید عمران طاهری به نام زمستونزمان : 4:26, حجم : 2.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام عید اومدهاهنگ جدید عمران طاهری به نام عید اومدهزمان : 3:34, حجم : 2.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام فراموشم کناهنگ جدید عمران طاهری به نام فراموشم کنزمان : 3:30, حجم : 2.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام منو باور کناهنگ جدید عمران طاهری به نام منو باور کنزمان : 3:56, حجم : 2.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام عشق مناهنگ جدید عمران طاهری به نام عشق منزمان : 3:43, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام جوابی نمیخواماهنگ جدید عمران طاهری به نام جوابی نمیخوامزمان : 2:30, حجم : 1.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام منو تواهنگ جدید عمران طاهری به نام منو توزمان : 3:37, حجم : 2.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام بی اعتنااهنگ جدید عمران طاهری به نام بی اعتنازمان : 4:03, حجم : 2.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام یاس پر پر اهنگ جدید عمران طاهری به نام یاس پر پر زمان : 4:38, حجم : 2.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دو سالاهنگ جدید عمران طاهری به نام دو سالزمان : 4:14, حجم : 2.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام یاروم یارناهنگ جدید عمران طاهری به نام یاروم یارنزمان : 3:43, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام رابطهاهنگ جدید عمران طاهری به نام رابطهزمان : 3:55, حجم : 2.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام با تواهنگ جدید عمران طاهری به نام با توزمان : 1:05, حجم : 630.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام نهاهنگ جدید عمران طاهری به نام نهزمان : 3:46, حجم : 2.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام آرومم کناهنگ جدید عمران طاهری به نام آرومم کنزمان : 4:48, حجم : 2.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام سرنوشتاهنگ جدید عمران طاهری به نام سرنوشتزمان : 4:09, حجم : 3.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام جز تو کسی ام نین با حضور کیانوش بلالی پوراهنگ جدید عمران طاهری به نام جز تو کسی ام نین با حضور کیانوش بلالی پورزمان : 5:03, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام ببخشید ابواهنگ جدید عمران طاهری به نام ببخشید ابوزمان : 3:20, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام تو خونسردی با حضور محمدرضا هدایتیاهنگ جدید عمران طاهری به نام تو خونسردی با حضور محمدرضا هدایتیزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دلگیرماهنگ جدید عمران طاهری به نام دلگیرمزمان : 3:04, حجم : 7.01 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام تفاوت با حضور هادی آئین طلباهنگ جدید عمران طاهری به نام تفاوت با حضور هادی آئین طلبزمان : 4:42, حجم : 4.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام حال و احوالاهنگ جدید عمران طاهری به نام حال و احوالزمان : 3:13, حجم : 7.37 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام غم عاشقیاهنگ جدید عمران طاهری به نام غم عاشقیزمان : 4:47, حجم : 10.95 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام تواهنگ جدید عمران طاهری به نام توزمان : 3:31, حجم : 3.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام سردرگماهنگ جدید عمران طاهری به نام سردرگمزمان : 3:51, حجم : 3.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام دلخواهاهنگ جدید عمران طاهری به نام دلخواهزمان : 4:15, حجم : 3.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام خواباهنگ جدید عمران طاهری به نام خوابزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید عمران طاهری به نام هواتو دارماهنگ جدید عمران طاهری به نام هواتو دارمزمان : 3:21, حجم : 3.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر عمران طاهری

ارسال نظر

0 نظر