آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم دستور سنتور

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای دستور سنتور از فرامرز پایور

Download New Album By Faramarz Payor

تعداد اهنگ ها : 55

دانلود آلبوم دستور سنتور از فرامرز پایور

لیست اهنگ ها :

 1. 1. کوک سنتور
 2. 2. درس ۱
 3. 3. درس ۲
 4. 4. درس ۳
 5. 5. درس ۴
 6. 6. درس ۵
 7. 7. درس ۶
 8. 8. درس ۷
 9. 9. درس ۸
 10. 10. درس ۹
 11. 11. درس ۱۰
 12. 12. درس ۱۱
 13. 13. درس ۱۲
 14. 14. درس ۱۳
 15. 15. درس ۱۴
 16. 16. درس ۱۵
 17. 17. درس ۱۶
 18. 18. درس ۱۷
 19. 19. درس ۱۸
 20. 20. درس ۱۹
 21. 21. درس ۲۰
 22. 22. درس ۲۱
 23. 23. درس ۲۲
 24. 24. درس ۲۴ (گرایلی)
 25. 25. درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)
 26. 26. درس ۲۷ (شهرآشوب)
 27. 27. درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)
 28. 28. درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)
 29. 29. درس ۲۹
 30. 30. درس ۳۰
 31. 31. درس ۲۸ (زرد ملیجه)
 32. 32. درس ۳۲
 33. 33. درس ۳۱ (جفتایی)
 34. 34. درس ۳۳ (حربی)
 35. 35. درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)
 36. 36. درس ۳۵ (رقص چوبی)
 37. 37. درس ۳۷ (پادشه خوبان)
 38. 38. درس ۳۶ (ضربی ترک)
 39. 39. تمرینهای ریز ۱
 40. 40. تمرینهای ریز ۲
 41. 41. تمرینهای ریز ۳
 42. 42. تمرینهای ریز ۴
 43. 43. تمرینهای ریز ۵
 44. 44. تمرینهای تکیه ۱
 45. 45. تمرینهای ریز ۶
 46. 46. تمرینهای تکیه ۲
 47. 47. تمرینهای تکیه ۳
 48. 48. تمرینهای تکیه ۴
 49. 49. تمرینهای تکیه ۵
 50. 50. تمرینهای تکیه ۶
 51. 51. تمرینهای تکیه ۷
 52. 52. تمرینهای تکیه ۸
 53. 53. تمرینهای تکیه ۹
 54. 54. تمرینهای تکیه ۱۰
 55. 55. تمرینهای تکیه ۱۱

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام کوک سنتوراهنگ جدید فرامرز پایور به نام کوک سنتورزمان : 1:02, حجم : 605.74 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱زمان : 1:12, حجم : 704.72 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲زمان : 1:39, حجم : 966.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳زمان : 0:52, حجم : 507.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۴اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۴زمان : 0:58, حجم : 565.94 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۵اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۵زمان : 2:20, حجم : 1.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۶اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۶زمان : 1:13, حجم : 711.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۷اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۷زمان : 2:12, حجم : 1.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۸اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۸زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۹اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۹زمان : 2:14, حجم : 1.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۰اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۰زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۱زمان : 1:19, حجم : 774.11 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۲زمان : 1:22, حجم : 799.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۳اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۳زمان : 1:56, حجم : 1.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۴اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۴زمان : 1:59, حجم : 1.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۵اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۵زمان : 2:15, حجم : 1.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۶اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۶زمان : 1:30, حجم : 878.19 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۷اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۷زمان : 1:40, حجم : 980.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۸اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۸زمان : 1:09, حجم : 669.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۹اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۹زمان : 0:35, حجم : 342.22 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۰اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۰زمان : 1:46, حجم : 1.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۱زمان : 1:32, حجم : 894.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۲زمان : 1:43, حجم : 1005.48 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۴ (گرایلی)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۴ (گرایلی)زمان : 1:00, حجم : 582.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)زمان : 4:25, حجم : 2.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۷ (شهرآشوب)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۷ (شهرآشوب)زمان : 2:17, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)زمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)زمان : 4:27, حجم : 2.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۹اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۹زمان : 3:23, حجم : 1.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۰اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۰زمان : 2:03, حجم : 1.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۸ (زرد ملیجه)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۸ (زرد ملیجه)زمان : 4:24, حجم : 2.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۲زمان : 2:49, حجم : 1.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۱ (جفتایی)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۱ (جفتایی)زمان : 2:38, حجم : 1.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۳ (حربی)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۳ (حربی)زمان : 2:22, حجم : 1.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)زمان : 4:50, حجم : 2.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۵ (رقص چوبی)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۵ (رقص چوبی)زمان : 4:03, حجم : 2.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۷ (پادشه خوبان)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۷ (پادشه خوبان)زمان : 2:22, حجم : 1.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۶ (ضربی ترک)اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۶ (ضربی ترک)زمان : 2:45, حجم : 1.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۱زمان : 1:37, حجم : 948.6 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۲زمان : 1:57, حجم : 1.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۳اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۳زمان : 0:54, حجم : 525.38 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۴اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۴زمان : 1:12, حجم : 698.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۵اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۵زمان : 2:20, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱زمان : 0:53, حجم : 522.32 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۶اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۶زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۲زمان : 1:09, حجم : 673.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۳اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۳زمان : 2:08, حجم : 1.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۴اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۴زمان : 1:15, حجم : 732.27 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۵اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۵زمان : 1:03, حجم : 614.41 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۶اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۶زمان : 1:40, حجم : 980.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۷اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۷زمان : 0:51, حجم : 498.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۸اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۸زمان : 0:48, حجم : 473.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۹اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۹زمان : 0:47, حجم : 457.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۰اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۰زمان : 0:48, حجم : 468.24 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۱زمان : 2:18, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر فرامرز پایور

ارسال نظر

1 نظر
مهدی در شنبه 18 اردیبهشت 1395 گفته :

وافعا عالی ممنون خیلی عالی هستید دوستون دارم هرکی دان نکنه اهنگارو ضرر کرده