آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم مجموع آثار ۲

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای مجموع آثار ۲ از ادیب خوانساری

تعداد اهنگ ها : 21

دانلود آلبوم مجموع آثار ۲ از ادیب خوانساری

لیست اهنگ ها :

 1. 1. درآمد - همایون
 2. 2. چکاوک - همایون
 3. 3. لیلی و مجنون - همایون
 4. 4. بیداد - همایون
 5. 5. فرود - همایون
 6. 6. درآمد - سه گاه
 7. 7. زابل - سه گاه
 8. 8. مویه - سه گاه
 9. 9. مخالف و چهار مضراب سازی - سه گاه
 10. 10. مخالف - سه گاه
 11. 11. فرود مویه - سه گاه
 12. 12. مثنوی - سه گاه
 13. 13. درآمد - چهارگاه
 14. 14. زابل - چهارگاه
 15. 15. مخالف - چهارگاه
 16. 16. حاج حسنی - چهارگاه
 17. 17. مثنوی مخالف - چهارگاه
 18. 18. فرود - چهارگاه
 19. 19. منصوری و مثنوی در منصوری - چهارگاه
 20. 20. هادی - چهارگاه
 21. 21. حصار و فرود - چهارگاه

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - همایوناهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - همایونزمان : 6:06, حجم : 3.49 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام چکاوک - همایوناهنگ جدید ادیب خوانساری به نام چکاوک - همایونزمان : 1:09, حجم : 677.42 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام لیلی و مجنون - همایوناهنگ جدید ادیب خوانساری به نام لیلی و مجنون - همایونزمان : 3:16, حجم : 1.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام بیداد - همایوناهنگ جدید ادیب خوانساری به نام بیداد - همایونزمان : 1:42, حجم : 998.6 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - همایوناهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - همایونزمان : 0:48, حجم : 469.26 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - سه گاهزمان : 3:01, حجم : 1.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام زابل - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام زابل - سه گاهزمان : 2:26, حجم : 1.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مویه - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مویه - سه گاهزمان : 3:19, حجم : 1.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف و چهار مضراب سازی - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف و چهار مضراب سازی - سه گاهزمان : 0:56, حجم : 550.38 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف - سه گاهزمان : 2:06, حجم : 1.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود مویه - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود مویه - سه گاهزمان : 2:42, حجم : 1.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی - سه گاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی - سه گاهزمان : 3:10, حجم : 1.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - چهارگاهزمان : 3:29, حجم : 1.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام زابل - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام زابل - چهارگاهزمان : 4:24, حجم : 2.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مخالف - چهارگاهزمان : 2:19, حجم : 1.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حاج حسنی - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حاج حسنی - چهارگاهزمان : 1:40, حجم : 974.11 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی مخالف - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی مخالف - چهارگاهزمان : 3:48, حجم : 2.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - چهارگاهزمان : 1:15, حجم : 727.68 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام منصوری و مثنوی در منصوری - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام منصوری و مثنوی در منصوری - چهارگاهزمان : 2:45, حجم : 1.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام هادی - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام هادی - چهارگاهزمان : 1:40, حجم : 977.17 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حصار و فرود - چهارگاهاهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حصار و فرود - چهارگاهزمان : 2:09, حجم : 1.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ادیب خوانساری

ارسال نظر

0 نظر