آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم گرشا رضایی
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از گرشا رضایی

Download New Album By Garsha Rezaee

تعداد اهنگ ها : 30

دانلود آلبوم آهنگ تکی از گرشا رضایی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. التماس
 2. 2. بی خیال
 3. 3. دولت مخفی
 4. 4. دلم گرفته ای رفیق
 5. 5. بابلسر
 6. 6. سوار و اسب و بارون
 7. 7. فقط تویی
 8. 8. تابستون
 9. 9. طبیب
 10. 10. نرو
 11. 11. عشقم
 12. 12. ادامه داره
 13. 13. حقمه
 14. 14. دنیامی
 15. 15. حالمون خوبه
 16. 16. دلت نخواد
 17. 17. مگه نگفتم
 18. 18. تویی و تو
 19. 19. صد ساله رفتی
 20. 20. دوست دارم
 21. 21. تنهایی
 22. 22. زنجیر
 23. 23. ماهورا
 24. 24. یار باش
 25. 25. عشق بی آزارم
 26. 26. دیوونه ی دیوونه
 27. 27. عکسای آخر
 28. 28. مجرم
 29. 29. دریا نمیرم
 30. 30. مو مشکی

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام التماساهنگ جدید گرشا رضایی به نام التماسزمان : 3:28, حجم : 1.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام بی خیالاهنگ جدید گرشا رضایی به نام بی خیالزمان : 2:48, حجم : 1.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دولت مخفیاهنگ جدید گرشا رضایی به نام دولت مخفیزمان : 3:55, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دلم گرفته ای رفیقاهنگ جدید گرشا رضایی به نام دلم گرفته ای رفیقزمان : 3:34, حجم : 3.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام بابلسراهنگ جدید گرشا رضایی به نام بابلسرزمان : 4:59, حجم : 4.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام سوار و اسب و باروناهنگ جدید گرشا رضایی به نام سوار و اسب و بارونزمان : 5:22, حجم : 12.3 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام فقط توییاهنگ جدید گرشا رضایی به نام فقط توییزمان : 3:52, حجم : 3.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام تابستوناهنگ جدید گرشا رضایی به نام تابستونزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام طبیباهنگ جدید گرشا رضایی به نام طبیبزمان : 2:09, حجم : 4.94 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام نرواهنگ جدید گرشا رضایی به نام نروزمان : 3:54, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام عشقماهنگ جدید گرشا رضایی به نام عشقمزمان : 3:15, حجم : 3.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام ادامه دارهاهنگ جدید گرشا رضایی به نام ادامه دارهزمان : 3:29, حجم : 3.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام حقمهاهنگ جدید گرشا رضایی به نام حقمهزمان : 3:31, حجم : 3.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دنیامیاهنگ جدید گرشا رضایی به نام دنیامیزمان : 4:03, حجم : 3.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام حالمون خوبهاهنگ جدید گرشا رضایی به نام حالمون خوبهزمان : 3:21, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دلت نخواداهنگ جدید گرشا رضایی به نام دلت نخوادزمان : 3:30, حجم : 3.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام مگه نگفتماهنگ جدید گرشا رضایی به نام مگه نگفتمزمان : 2:49, حجم : 2.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام تویی و تواهنگ جدید گرشا رضایی به نام تویی و توزمان : 3:12, حجم : 2.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام صد ساله رفتیاهنگ جدید گرشا رضایی به نام صد ساله رفتیزمان : 4:05, حجم : 3.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دوست دارماهنگ جدید گرشا رضایی به نام دوست دارمزمان : 2:21, حجم : 2.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام تنهاییاهنگ جدید گرشا رضایی به نام تنهاییزمان : 2:58, حجم : 2.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام زنجیراهنگ جدید گرشا رضایی به نام زنجیرزمان : 0:55, حجم : 858.49 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام ماهورااهنگ جدید گرشا رضایی به نام ماهورازمان : 3:47, حجم : 3.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام یار باشاهنگ جدید گرشا رضایی به نام یار باشزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام عشق بی آزارماهنگ جدید گرشا رضایی به نام عشق بی آزارمزمان : 3:08, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دیوونه ی دیوونهاهنگ جدید گرشا رضایی به نام دیوونه ی دیوونهزمان : 3:25, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام عکسای آخراهنگ جدید گرشا رضایی به نام عکسای آخرزمان : 3:36, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام مجرماهنگ جدید گرشا رضایی به نام مجرمزمان : 3:18, حجم : 3.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام دریا نمیرماهنگ جدید گرشا رضایی به نام دریا نمیرمزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گرشا رضایی به نام مو مشکیاهنگ جدید گرشا رضایی به نام مو مشکیزمان : 2:47, حجم : 6.36 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر گرشا رضایی

  ارسال نظر

  3 نظر
  برین در جمعه 28 اسفند 1394 گفته :

  سلام ...صدای آقای گرشا رضایی خیلی زیباست ...لذت بردم

  ahmad در سه شنبه 16 شهریور 1395 گفته :

  واقعا صدای آقای رضایی واقعا عالیه کم نظیره.

  RAHAVARD در دوشنبه 14 اسفند 1396 گفته :

  چه صدای زیبا و چه نفسی داره این عزیزمون-دمش گرم