آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
ads1
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از گروه پارسیس

تعداد اهنگ ها : 20

دانلود آلبوم آهنگ تکی از گروه پارسیس

لیست اهنگ ها :

 1. 1. قاب عکسات
 2. 2. دستهای ستاره چینت
 3. 3. اگه باشه حرفی از تو
 4. 4. فال حافظ
 5. 5. بی تو از خاطره هامون
 6. 6. با من بمون
 7. 7. نگو
 8. 8. باغ و باغبون
 9. 9. ستایش
 10. 10. اینو می دونم
 11. 11. خیلی دوستت دارم
 12. 12. چیزی نمونده از من
 13. 13. غربت
 14. 14. بجنگ
 15. 15. من هنوز مغرورم
 16. 16. چقدر خوبه
 17. 17. مدال افتخار
 18. 18. خاطره ها
 19. 19. طاقت بیار
 20. 20. به چی فکر میکنی

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام قاب عکساتاهنگ جدید گروه پارسیس به نام قاب عکساتزمان : 3:54, حجم : 2.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام دستهای ستاره چینتاهنگ جدید گروه پارسیس به نام دستهای ستاره چینتزمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام اگه باشه حرفی از تواهنگ جدید گروه پارسیس به نام اگه باشه حرفی از توزمان : 4:28, حجم : 2.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام فال حافظاهنگ جدید گروه پارسیس به نام فال حافظزمان : 4:10, حجم : 2.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام بی تو از خاطره هاموناهنگ جدید گروه پارسیس به نام بی تو از خاطره هامونزمان : 4:11, حجم : 2.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام با من بموناهنگ جدید گروه پارسیس به نام با من بمونزمان : 3:30, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام نگواهنگ جدید گروه پارسیس به نام نگوزمان : 4:21, حجم : 2.49 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام باغ و باغبوناهنگ جدید گروه پارسیس به نام باغ و باغبونزمان : 4:53, حجم : 2.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام ستایشاهنگ جدید گروه پارسیس به نام ستایشزمان : 5:38, حجم : 3.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام اینو می دونماهنگ جدید گروه پارسیس به نام اینو می دونمزمان : 4:38, حجم : 2.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام خیلی دوستت دارماهنگ جدید گروه پارسیس به نام خیلی دوستت دارمزمان : 4:11, حجم : 2.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام چیزی نمونده از مناهنگ جدید گروه پارسیس به نام چیزی نمونده از منزمان : 3:50, حجم : 2.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام غربتاهنگ جدید گروه پارسیس به نام غربتزمان : 4:37, حجم : 2.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام بجنگاهنگ جدید گروه پارسیس به نام بجنگزمان : 3:49, حجم : 2.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام من هنوز مغرورماهنگ جدید گروه پارسیس به نام من هنوز مغرورمزمان : 3:00, حجم : 1.72 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام چقدر خوبهاهنگ جدید گروه پارسیس به نام چقدر خوبهزمان : 3:22, حجم : 1.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام مدال افتخاراهنگ جدید گروه پارسیس به نام مدال افتخارزمان : 5:59, حجم : 3.43 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام خاطره هااهنگ جدید گروه پارسیس به نام خاطره هازمان : 3:39, حجم : 3.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام طاقت بیاراهنگ جدید گروه پارسیس به نام طاقت بیارزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید گروه پارسیس به نام به چی فکر میکنیاهنگ جدید گروه پارسیس به نام به چی فکر میکنیزمان : 3:02, حجم : 2.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

balatarin %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3cloob %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3facenama %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3twitter %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3facebook %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3google %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3buzz %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3digg %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3technorati %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3delicious %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3friendfeed %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر گروه پارسیس

  ارسال نظر

  0 نظر