آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از مجید اخشابی

Download New Album By Majid Akhshabi

تعداد اهنگ ها : 52

دانلود آلبوم آهنگ تکی از مجید اخشابی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. بنی آدم
 2. 2. نو بهار
 3. 3. تیتراژ طنز چهار چرخ
 4. 4. سمت باران
 5. 5. بازتاب
 6. 6. مروارید بارون
 7. 7. نقطه سر خط
 8. 8. بهار آیین
 9. 9. تعبیر
 10. 10. حضرت باران
 11. 11. مواظب خودت باش
 12. 12. درخت دوستی
 13. 13. دعای تحویل سال
 14. 14. جشن پرنده ها
 15. 15. نیایش
 16. 16. پدر
 17. 17. ماه دل آرا
 18. 18. پیدا و پنهان
 19. 19. دل تنگ فردا
 20. 20. آستان جانان
 21. 21. آب و آینه
 22. 22. حرمت
 23. 23. ماه و پری
 24. 24. خوشا شیراز
 25. 25. دقایق حرم
 26. 26. آخرین قطره آب
 27. 27. انگیزه تماشا
 28. 28. بازی
 29. 29. رمز عبور
 30. 30. صبحی دیگر
 31. 31. معجزه بهار
 32. 32. اومد بهار
 33. 33. سالی که میخوام
 34. 34. فصل اقاقی
 35. 35. دمدمی
 36. 36. غریب تنها
 37. 37. گلگشت
 38. 38. دل آهو
 39. 39. حس مشترک
 40. 40. سردار بی سر
 41. 41. قلمرو
 42. 42. گل صبح
 43. 43. فقط آرزو کن
 44. 44. هنگام پرواز
 45. 45. مادر
 46. 46. سین سلام
 47. 47. تردید
 48. 48. خلاصم کن
 49. 49. نذر هر سال
 50. 50. نامی سر
 51. 51. انتخاب من
 52. 52. زلف بر باد بده

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بنی آدماهنگ جدید مجید اخشابی به نام بنی آدمزمان : 4:18, حجم : 2.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نو بهاراهنگ جدید مجید اخشابی به نام نو بهارزمان : 3:31, حجم : 2.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تیتراژ طنز چهار چرخاهنگ جدید مجید اخشابی به نام تیتراژ طنز چهار چرخزمان : 2:32, حجم : 1.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سمت باراناهنگ جدید مجید اخشابی به نام سمت بارانزمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازتاباهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازتابزمان : 3:40, حجم : 2.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مروارید باروناهنگ جدید مجید اخشابی به نام مروارید بارونزمان : 4:56, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نقطه سر خطاهنگ جدید مجید اخشابی به نام نقطه سر خطزمان : 3:05, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بهار آییناهنگ جدید مجید اخشابی به نام بهار آیینزمان : 4:48, حجم : 8.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تعبیراهنگ جدید مجید اخشابی به نام تعبیرزمان : 3:34, حجم : 8.17 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حضرت باراناهنگ جدید مجید اخشابی به نام حضرت بارانزمان : 3:45, حجم : 8.58 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مواظب خودت باشاهنگ جدید مجید اخشابی به نام مواظب خودت باشزمان : 2:20, حجم : 5.33 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام درخت دوستیاهنگ جدید مجید اخشابی به نام درخت دوستیزمان : , حجم : 2.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دعای تحویل سالاهنگ جدید مجید اخشابی به نام دعای تحویل سالزمان : 1:57, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام جشن پرنده هااهنگ جدید مجید اخشابی به نام جشن پرنده هازمان : 2:55, حجم : 2.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نیایشاهنگ جدید مجید اخشابی به نام نیایشزمان : 2:39, حجم : 6.05 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام پدراهنگ جدید مجید اخشابی به نام پدرزمان : 5:06, حجم : 4.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه دل آرااهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه دل آرازمان : 3:49, حجم : 8.72 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام پیدا و پنهاناهنگ جدید مجید اخشابی به نام پیدا و پنهانزمان : 3:23, حجم : 7.76 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل تنگ فردااهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل تنگ فردازمان : 2:29, حجم : 5.7 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آستان جاناناهنگ جدید مجید اخشابی به نام آستان جانانزمان : 2:36, حجم : 5.93 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آب و آینهاهنگ جدید مجید اخشابی به نام آب و آینهزمان : 3:35, حجم : 8.2 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حرمتاهنگ جدید مجید اخشابی به نام حرمتزمان : 4:43, حجم : 10.8 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه و پریاهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه و پریزمان : 4:01, حجم : 9.19 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام خوشا شیرازاهنگ جدید مجید اخشابی به نام خوشا شیراززمان : 3:17, حجم : 4.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دقایق حرماهنگ جدید مجید اخشابی به نام دقایق حرمزمان : 4:32, حجم : 4.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آخرین قطره آباهنگ جدید مجید اخشابی به نام آخرین قطره آبزمان : 5:12, حجم : 4.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام انگیزه تماشااهنگ جدید مجید اخشابی به نام انگیزه تماشازمان : 3:22, حجم : 3.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازیاهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازیزمان : 2:58, حجم : 2.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام رمز عبوراهنگ جدید مجید اخشابی به نام رمز عبورزمان : 4:17, حجم : 3.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام صبحی دیگراهنگ جدید مجید اخشابی به نام صبحی دیگرزمان : 2:40, حجم : 2.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام معجزه بهاراهنگ جدید مجید اخشابی به نام معجزه بهارزمان : 2:08, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام اومد بهاراهنگ جدید مجید اخشابی به نام اومد بهارزمان : 1:26, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سالی که میخواماهنگ جدید مجید اخشابی به نام سالی که میخوامزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام فصل اقاقیاهنگ جدید مجید اخشابی به نام فصل اقاقیزمان : 3:35, حجم : 3.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دمدمیاهنگ جدید مجید اخشابی به نام دمدمیزمان : 3:21, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام غریب تنهااهنگ جدید مجید اخشابی به نام غریب تنهازمان : 4:07, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام گلگشتاهنگ جدید مجید اخشابی به نام گلگشتزمان : 3:53, حجم : 3.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل آهواهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل آهوزمان : 3:01, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حس مشترکاهنگ جدید مجید اخشابی به نام حس مشترکزمان : 2:39, حجم : 2.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سردار بی سراهنگ جدید مجید اخشابی به نام سردار بی سرزمان : 4:51, حجم : 4.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام قلمرواهنگ جدید مجید اخشابی به نام قلمروزمان : 3:25, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام گل صبحاهنگ جدید مجید اخشابی به نام گل صبحزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام فقط آرزو کناهنگ جدید مجید اخشابی به نام فقط آرزو کنزمان : 4:06, حجم : 3.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام هنگام پروازاهنگ جدید مجید اخشابی به نام هنگام پرواززمان : 3:53, حجم : 3.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مادراهنگ جدید مجید اخشابی به نام مادرزمان : 3:47, حجم : 3.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سین سلاماهنگ جدید مجید اخشابی به نام سین سلامزمان : 3:42, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تردیداهنگ جدید مجید اخشابی به نام تردیدزمان : 3:08, حجم : 2.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام خلاصم کناهنگ جدید مجید اخشابی به نام خلاصم کنزمان : 3:07, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نذر هر سالاهنگ جدید مجید اخشابی به نام نذر هر سالزمان : 3:23, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نامی سراهنگ جدید مجید اخشابی به نام نامی سرزمان : 6:04, حجم : 5.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام انتخاب مناهنگ جدید مجید اخشابی به نام انتخاب منزمان : 3:23, حجم : 3.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام زلف بر باد بدهاهنگ جدید مجید اخشابی به نام زلف بر باد بدهزمان : 3:03, حجم : 2.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر مجید اخشابی

ارسال نظر

0 نظر