آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از مصطفی فتاحی

Download New Album By Mostafa Fatahi

تعداد اهنگ ها : 25

دانلود آلبوم آهنگ تکی از مصطفی فتاحی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. کوچه ی یاس
 2. 2. جرم من عاشق شدن بود
 3. 3. ملوسک
 4. 4. بغض نکت با حضور مهرداد حسینی
 5. 5. تولد من با حضور ژوبین موسی زاده
 6. 6. سرگردون با حضور سعید پریدر
 7. 7. کابوس
 8. 8. بوی بهشت
 9. 9. از بوسه تا عشق
 10. 10. باغ دل با حضور شهرام محمد نژاد
 11. 11. معجزه با حضور امیر حافظ
 12. 12. به عشق تو
 13. 13. خوش به حال من
 14. 14. هوا پسه
 15. 15. چشم تو چشم
 16. 16. جون به لب
 17. 17. دل زینب
 18. 18. خجالتی
 19. 19. کلبه ی قشنگ
 20. 20. به لینی
 21. 21. مرگ من بیا
 22. 22. باز نیستی
 23. 23. برار
 24. 24. حکم دنیا
 25. 25. گرفتارم

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کوچه ی یاساهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کوچه ی یاسزمان : 5:17, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام جرم من عاشق شدن بوداهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام جرم من عاشق شدن بودزمان : 2:37, حجم : 1.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام ملوسکاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام ملوسکزمان : 2:34, حجم : 1.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام بغض نکت با حضور مهرداد حسینیاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام بغض نکت با حضور مهرداد حسینیزمان : 3:44, حجم : 2.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام تولد من با حضور ژوبین موسی زادهاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام تولد من با حضور ژوبین موسی زادهزمان : 5:01, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام سرگردون با حضور سعید پریدراهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام سرگردون با حضور سعید پریدرزمان : 3:45, حجم : 2.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کابوساهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کابوسزمان : 3:48, حجم : 2.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام بوی بهشتاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام بوی بهشتزمان : 3:25, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام از بوسه تا عشقاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام از بوسه تا عشقزمان : 3:22, حجم : 1.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام باغ دل با حضور شهرام محمد نژاداهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام باغ دل با حضور شهرام محمد نژادزمان : 4:24, حجم : 4.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام معجزه با حضور امیر حافظاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام معجزه با حضور امیر حافظزمان : 3:27, حجم : 3.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام به عشق تواهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام به عشق توزمان : 4:21, حجم : 9.97 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام خوش به حال مناهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام خوش به حال منزمان : 4:29, حجم : 10.26 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام هوا پسهاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام هوا پسهزمان : 4:55, حجم : 11.25 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام چشم تو چشماهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام چشم تو چشمزمان : 3:50, حجم : 3.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام جون به لباهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام جون به لبزمان : 3:56, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام دل زینباهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام دل زینبزمان : 3:48, حجم : 3.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام خجالتیاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام خجالتیزمان : 4:10, حجم : 3.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کلبه ی قشنگاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام کلبه ی قشنگزمان : 3:36, حجم : 3.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام به لینیاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام به لینیزمان : 4:18, حجم : 3.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام مرگ من بیااهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام مرگ من بیازمان : 3:58, حجم : 3.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام باز نیستیاهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام باز نیستیزمان : 3:52, حجم : 3.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام براراهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام برارزمان : 4:45, حجم : 4.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام حکم دنیااهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام حکم دنیازمان : 3:56, حجم : 3.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام گرفتارماهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام گرفتارمزمان : 2:56, حجم : 2.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر مصطفی فتاحی

ارسال نظر

0 نظر