آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از امیر تاجیک

Download New Album By Amir Tajik

تعداد اهنگ ها : 20

دانلود آلبوم آهنگ تکی از امیر تاجیک

لیست اهنگ ها :

 1. 1. فرشته رحمت
 2. 2. غدیر
 3. 3. قصه ی مردای مرد
 4. 4. فاصله
 5. 5. هجوم مرگ
 6. 6. نسل آفتاب
 7. 7. سینه سرخ
 8. 8. یه مسجد
 9. 9. جنگل سبز
 10. 10. دیوونه
 11. 11. تو هم تائید کن با حضور امید تاجیک
 12. 12. زندگی
 13. 13. دلم از راه پره
 14. 14. سیب ممنوع
 15. 15. پنجمین دیوار
 16. 16. دنیای دیگه
 17. 17. انتظار
 18. 18. منم
 19. 19. قولای تو ریسکن
 20. 20. چرا اومدی

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام فرشته رحمتاهنگ جدید امیر تاجیک به نام فرشته رحمتزمان : 3:56, حجم : 2.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام غدیراهنگ جدید امیر تاجیک به نام غدیرزمان : 4:50, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام قصه ی مردای مرداهنگ جدید امیر تاجیک به نام قصه ی مردای مردزمان : 3:24, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام فاصلهاهنگ جدید امیر تاجیک به نام فاصلهزمان : 4:51, حجم : 2.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام هجوم مرگاهنگ جدید امیر تاجیک به نام هجوم مرگزمان : 3:19, حجم : 1.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام نسل آفتاباهنگ جدید امیر تاجیک به نام نسل آفتابزمان : 4:45, حجم : 2.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام سینه سرخاهنگ جدید امیر تاجیک به نام سینه سرخزمان : 5:46, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام یه مسجداهنگ جدید امیر تاجیک به نام یه مسجدزمان : 3:29, حجم : 1.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام جنگل سبزاهنگ جدید امیر تاجیک به نام جنگل سبززمان : 4:33, حجم : 2.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام دیوونهاهنگ جدید امیر تاجیک به نام دیوونهزمان : 3:47, حجم : 3.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام تو هم تائید کن با حضور امید تاجیکاهنگ جدید امیر تاجیک به نام تو هم تائید کن با حضور امید تاجیکزمان : 3:37, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام زندگیاهنگ جدید امیر تاجیک به نام زندگیزمان : 3:16, حجم : 2.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام دلم از راه پرهاهنگ جدید امیر تاجیک به نام دلم از راه پرهزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام سیب ممنوعاهنگ جدید امیر تاجیک به نام سیب ممنوعزمان : 3:34, حجم : 3.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام پنجمین دیواراهنگ جدید امیر تاجیک به نام پنجمین دیوارزمان : 3:36, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام دنیای دیگهاهنگ جدید امیر تاجیک به نام دنیای دیگهزمان : 4:44, حجم : 4.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام انتظاراهنگ جدید امیر تاجیک به نام انتظارزمان : 3:09, حجم : 2.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام منماهنگ جدید امیر تاجیک به نام منمزمان : 3:18, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام قولای تو ریسکناهنگ جدید امیر تاجیک به نام قولای تو ریسکنزمان : 3:36, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر تاجیک به نام چرا اومدیاهنگ جدید امیر تاجیک به نام چرا اومدیزمان : 4:44, حجم : 4.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر امیر تاجیک

ارسال نظر

0 نظر