آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
ads1
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از امیر عظیمی

Download New Album By Amir Azimi

تعداد اهنگ ها : 45

دانلود آلبوم آهنگ تکی از امیر عظیمی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. مهتاب با حضور جاوید حجازی
 2. 2. آخرین ترانه
 3. 3. دروغ عاشقانه
 4. 4. آفتاب پرست با حضور نیکسان
 5. 5. می میرم
 6. 6. خواسته
 7. 7. نفرین
 8. 8. هوای تازه با حضور میلاد مفرد
 9. 9. بی تو
 10. 10. پدر
 11. 11. دیوونه
 12. 12. شب آخر
 13. 13. بی میلی
 14. 14. آرومه آروم
 15. 15. دامن ساتن
 16. 16. پوتین
 17. 17. خوش اومدی
 18. 18. دو راهی
 19. 19. زیر نیم کاسه
 20. 20. بانو
 21. 21. شهید زنده
 22. 22. بی تفاوت
 23. 23. رفتی
 24. 24. زندگی من با حضور اشکان خطیبی
 25. 25. آدمیت
 26. 26. هوای تو
 27. 27. روباه
 28. 28. سمت تو
 29. 29. مرموز
 30. 30. فیلم سیگار خواب
 31. 31. لاکو جان
 32. 32. حکم آخر
 33. 33. لالایی
 34. 34. مسیر
 35. 35. زمستون
 36. 36. نیم دیگر
 37. 37. ماهی قرمز
 38. 38. روزگار بدیه
 39. 39. هیچ
 40. 40. خورشید
 41. 41. مجمع الناز
 42. 42. ماه بانو
 43. 43. اسب وحشی
 44. 44. روبرومی
 45. 45. خبرداری

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام مهتاب با حضور جاوید حجازیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام مهتاب با حضور جاوید حجازیزمان : 6:01, حجم : 3.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام آخرین ترانهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام آخرین ترانهزمان : 3:08, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام دروغ عاشقانهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام دروغ عاشقانهزمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام آفتاب پرست با حضور نیکساناهنگ جدید امیر عظیمی به نام آفتاب پرست با حضور نیکسانزمان : 3:12, حجم : 1.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام می میرماهنگ جدید امیر عظیمی به نام می میرمزمان : 4:17, حجم : 2.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام خواستهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام خواستهزمان : 3:43, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام نفریناهنگ جدید امیر عظیمی به نام نفرینزمان : 2:55, حجم : 1.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام هوای تازه با حضور میلاد مفرداهنگ جدید امیر عظیمی به نام هوای تازه با حضور میلاد مفردزمان : 3:17, حجم : 1.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی تواهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی توزمان : 4:35, حجم : 2.63 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام پدراهنگ جدید امیر عظیمی به نام پدرزمان : 2:45, حجم : 1.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام دیوونهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام دیوونهزمان : 3:28, حجم : 1.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام شب آخراهنگ جدید امیر عظیمی به نام شب آخرزمان : 3:21, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی میلیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی میلیزمان : 2:19, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام آرومه آروماهنگ جدید امیر عظیمی به نام آرومه آرومزمان : 3:24, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام دامن ساتناهنگ جدید امیر عظیمی به نام دامن ساتنزمان : 3:16, حجم : 2.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام پوتیناهنگ جدید امیر عظیمی به نام پوتینزمان : 3:08, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام خوش اومدیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام خوش اومدیزمان : 3:24, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام دو راهیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام دو راهیزمان : 2:01, حجم : 1.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام زیر نیم کاسهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام زیر نیم کاسهزمان : 3:35, حجم : 3.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام بانواهنگ جدید امیر عظیمی به نام بانوزمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام شهید زندهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام شهید زندهزمان : 2:16, حجم : 5.18 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی تفاوتاهنگ جدید امیر عظیمی به نام بی تفاوتزمان : 3:42, حجم : 8.46 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام رفتیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام رفتیزمان : 3:54, حجم : 3.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام زندگی من با حضور اشکان خطیبیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام زندگی من با حضور اشکان خطیبیزمان : 2:20, حجم : 5.32 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام آدمیتاهنگ جدید امیر عظیمی به نام آدمیتزمان : 3:45, حجم : 8.57 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام هوای تواهنگ جدید امیر عظیمی به نام هوای توزمان : 2:30, حجم : 2.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام روباهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام روباهزمان : 3:00, حجم : 2.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام سمت تواهنگ جدید امیر عظیمی به نام سمت توزمان : 2:44, حجم : 2.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام مرموزاهنگ جدید امیر عظیمی به نام مرموززمان : 3:13, حجم : 2.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام فیلم سیگار خواباهنگ جدید امیر عظیمی به نام فیلم سیگار خوابزمان : 2:25, حجم : 2.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام لاکو جاناهنگ جدید امیر عظیمی به نام لاکو جانزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام حکم آخراهنگ جدید امیر عظیمی به نام حکم آخرزمان : 3:40, حجم : 3.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام لالاییاهنگ جدید امیر عظیمی به نام لالاییزمان : 2:36, حجم : 2.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام مسیراهنگ جدید امیر عظیمی به نام مسیرزمان : 2:56, حجم : 2.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام زمستوناهنگ جدید امیر عظیمی به نام زمستونزمان : 2:16, حجم : 2.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام نیم دیگراهنگ جدید امیر عظیمی به نام نیم دیگرزمان : 4:11, حجم : 3.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام ماهی قرمزاهنگ جدید امیر عظیمی به نام ماهی قرمززمان : 2:48, حجم : 2.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام روزگار بدیهاهنگ جدید امیر عظیمی به نام روزگار بدیهزمان : 2:59, حجم : 2.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام هیچاهنگ جدید امیر عظیمی به نام هیچزمان : 3:00, حجم : 2.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام خورشیداهنگ جدید امیر عظیمی به نام خورشیدزمان : 3:30, حجم : 3.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام مجمع النازاهنگ جدید امیر عظیمی به نام مجمع الناززمان : 3:07, حجم : 2.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام ماه بانواهنگ جدید امیر عظیمی به نام ماه بانوزمان : 2:47, حجم : 2.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام اسب وحشیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام اسب وحشیزمان : 2:56, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام روبرومیاهنگ جدید امیر عظیمی به نام روبرومیزمان : 2:24, حجم : 2.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امیر عظیمی به نام خبرداریاهنگ جدید امیر عظیمی به نام خبرداریزمان : 3:12, حجم : 2.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

balatarin %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Ccloob %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cfacenama %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Ctwitter %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cfacebook %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cgoogle %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cbuzz %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cdigg %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Ctechnorati %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cdelicious %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8Cfriendfeed %D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر امیر عظیمی

ارسال نظر

0 نظر