آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از ساسان ساسانی کیا

تعداد اهنگ ها : 18

دانلود آلبوم آهنگ تکی از ساسان ساسانی کیا

لیست اهنگ ها :

 1. 1. نمیگم بمون
 2. 2. فراموش کن
 3. 3. بحران
 4. 4. بترس
 5. 5. باید بری
 6. 6. تباهی
 7. 7. معذرت میخوام
 8. 8. سیاست
 9. 9. سانسور
 10. 10. دادگستری
 11. 11. درد بی رحم جدایی
 12. 12. کافر
 13. 13. یه دل میگه
 14. 14. تکرار تنهایی
 15. 15. بغض
 16. 16. تماشا
 17. 17. شاکی ام
 18. 18. چند سال دیگه

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام نمیگم بموناهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام نمیگم بمونزمان : 4:16, حجم : 2.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام فراموش کناهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام فراموش کنزمان : 4:54, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بحراناهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بحرانزمان : 5:02, حجم : 4.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بترساهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بترسزمان : 4:19, حجم : 3.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام باید بریاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام باید بریزمان : 5:16, حجم : 4.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تباهیاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تباهیزمان : 3:43, حجم : 3.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام معذرت میخواماهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام معذرت میخوامزمان : 5:40, حجم : 5.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام سیاستاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام سیاستزمان : 3:13, حجم : 2.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام سانسوراهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام سانسورزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام دادگستریاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام دادگستریزمان : 3:07, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام درد بی رحم جداییاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام درد بی رحم جداییزمان : 5:57, حجم : 5.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام کافراهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام کافرزمان : 3:39, حجم : 3.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام یه دل میگهاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام یه دل میگهزمان : 3:07, حجم : 2.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تکرار تنهاییاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تکرار تنهاییزمان : 3:27, حجم : 3.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بغضاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام بغضزمان : , حجم : 47.05 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تماشااهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام تماشازمان : 3:39, حجم : 3.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام شاکی اماهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام شاکی امزمان : 3:39, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام چند سال دیگهاهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام چند سال دیگهزمان : 3:40, حجم : 3.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ساسان ساسانی کیا

  ارسال نظر

  0 نظر