آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم علی ستوده
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از علی ستوده

Download New Album By Ali Sotode

تعداد اهنگ ها : 48

دانلود آلبوم آهنگ تکی از علی ستوده

لیست اهنگ ها :

 1. 1. دلتنگی
 2. 2. دلم گرفته
 3. 3. احساس من
 4. 4. یادگاری
 5. 5. دلخورم از دستت
 6. 6. قلب یخی
 7. 7. نامه
 8. 8. روزگار
 9. 9. خسته
 10. 10. دیوونگی
 11. 11. دلبر
 12. 12. دروغ محض
 13. 13. ماه تو
 14. 14. جزر و مد
 15. 15. یک سال
 16. 16. اضطراب
 17. 17. دعای فرج
 18. 18. رابطه
 19. 19. عشق مسموم
 20. 20. نفس میکشم
 21. 21. اون منم
 22. 22. شمع
 23. 23. قلبم
 24. 24. دنیای من
 25. 25. جای خالی
 26. 26. حس تنهایی
 27. 27. اعتراف
 28. 28. مراقب باش
 29. 29. آغوش
 30. 30. بم بم
 31. 31. جنون
 32. 32. احمق
 33. 33. عشق تو
 34. 34. نگات
 35. 35. نقطه چین
 36. 36. هم قد
 37. 37. تو که باشی
 38. 38. مستان
 39. 39. جمعه های انتظار
 40. 40. آرامش
 41. 41. عشق من
 42. 42. خاطرات
 43. 43. میراث
 44. 44. کافه
 45. 45. جاذبه
 46. 46. خلاص
 47. 47. مثل تو نیستم
 48. 48. درد

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دلتنگیاهنگ جدید علی ستوده به نام دلتنگیزمان : 2:42, حجم : 1.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دلم گرفتهاهنگ جدید علی ستوده به نام دلم گرفتهزمان : 3:09, حجم : 1.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام احساس مناهنگ جدید علی ستوده به نام احساس منزمان : 3:00, حجم : 1.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام یادگاریاهنگ جدید علی ستوده به نام یادگاریزمان : 3:08, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دلخورم از دستتاهنگ جدید علی ستوده به نام دلخورم از دستتزمان : 3:05, حجم : 1.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام قلب یخیاهنگ جدید علی ستوده به نام قلب یخیزمان : 3:28, حجم : 1.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام نامهاهنگ جدید علی ستوده به نام نامهزمان : 4:04, حجم : 2.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام روزگاراهنگ جدید علی ستوده به نام روزگارزمان : 2:57, حجم : 2.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام خستهاهنگ جدید علی ستوده به نام خستهزمان : 3:17, حجم : 3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دیوونگیاهنگ جدید علی ستوده به نام دیوونگیزمان : 3:25, حجم : 3.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دلبراهنگ جدید علی ستوده به نام دلبرزمان : 2:42, حجم : 2.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دروغ محضاهنگ جدید علی ستوده به نام دروغ محضزمان : 4:01, حجم : 3.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام ماه تواهنگ جدید علی ستوده به نام ماه توزمان : 4:17, حجم : 3.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام جزر و مداهنگ جدید علی ستوده به نام جزر و مدزمان : 4:02, حجم : 3.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام یک سالاهنگ جدید علی ستوده به نام یک سالزمان : 4:12, حجم : 9.63 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام اضطراباهنگ جدید علی ستوده به نام اضطرابزمان : 3:48, حجم : 3.48 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دعای فرجاهنگ جدید علی ستوده به نام دعای فرجزمان : 2:08, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام رابطهاهنگ جدید علی ستوده به نام رابطهزمان : 3:38, حجم : 3.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام عشق مسموماهنگ جدید علی ستوده به نام عشق مسمومزمان : 3:14, حجم : 2.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام نفس میکشماهنگ جدید علی ستوده به نام نفس میکشمزمان : 3:38, حجم : 3.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام اون منماهنگ جدید علی ستوده به نام اون منمزمان : 4:11, حجم : 3.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام شمعاهنگ جدید علی ستوده به نام شمعزمان : 3:51, حجم : 3.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام قلبماهنگ جدید علی ستوده به نام قلبمزمان : 3:12, حجم : 2.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام دنیای مناهنگ جدید علی ستوده به نام دنیای منزمان : 3:23, حجم : 3.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام جای خالیاهنگ جدید علی ستوده به نام جای خالیزمان : 3:42, حجم : 3.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام حس تنهاییاهنگ جدید علی ستوده به نام حس تنهاییزمان : 3:43, حجم : 3.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام اعترافاهنگ جدید علی ستوده به نام اعترافزمان : 4:03, حجم : 3.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام مراقب باشاهنگ جدید علی ستوده به نام مراقب باشزمان : 3:46, حجم : 3.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام آغوشاهنگ جدید علی ستوده به نام آغوشزمان : 3:00, حجم : 2.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام بم بماهنگ جدید علی ستوده به نام بم بمزمان : 4:41, حجم : 4.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام جنوناهنگ جدید علی ستوده به نام جنونزمان : 3:34, حجم : 3.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام احمقاهنگ جدید علی ستوده به نام احمقزمان : 3:56, حجم : 3.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام عشق تواهنگ جدید علی ستوده به نام عشق توزمان : 3:27, حجم : 3.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام نگاتاهنگ جدید علی ستوده به نام نگاتزمان : 3:39, حجم : 3.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام نقطه چیناهنگ جدید علی ستوده به نام نقطه چینزمان : 3:15, حجم : 2.97 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام هم قداهنگ جدید علی ستوده به نام هم قدزمان : 4:19, حجم : 3.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام تو که باشیاهنگ جدید علی ستوده به نام تو که باشیزمان : 3:14, حجم : 2.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام مستاناهنگ جدید علی ستوده به نام مستانزمان : 3:57, حجم : 3.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام جمعه های انتظاراهنگ جدید علی ستوده به نام جمعه های انتظارزمان : 1:45, حجم : 1.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام آرامشاهنگ جدید علی ستوده به نام آرامشزمان : 3:30, حجم : 3.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام عشق مناهنگ جدید علی ستوده به نام عشق منزمان : 3:05, حجم : 2.83 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام خاطراتاهنگ جدید علی ستوده به نام خاطراتزمان : 3:59, حجم : 3.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام میراثاهنگ جدید علی ستوده به نام میراثزمان : 3:06, حجم : 2.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام کافهاهنگ جدید علی ستوده به نام کافهزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام جاذبهاهنگ جدید علی ستوده به نام جاذبهزمان : 3:25, حجم : 3.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام خلاصاهنگ جدید علی ستوده به نام خلاصزمان : 3:22, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام مثل تو نیستماهنگ جدید علی ستوده به نام مثل تو نیستمزمان : 3:21, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید علی ستوده به نام درداهنگ جدید علی ستوده به نام دردزمان : 3:49, حجم : 3.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر علی ستوده

  ارسال نظر

  0 نظر