آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از ادی عطار

Download New Album By Eddie Attar

تعداد اهنگ ها : 20

دانلود آلبوم آهنگ تکی از ادی عطار

لیست اهنگ ها :

 1. 1. Wonder
 2. 2. حواسم
 3. 3. حس میکنم
 4. 4. نمیزاری برم
 5. 5. عادت
 6. 6. سرگرمی
 7. 7. سرگردون
 8. 8. دوره گرد
 9. 9. مطمئنم
 10. 10. روبراه
 11. 11. بذار بره
 12. 12. آرومم
 13. 13. عزیزم
 14. 14. داغونه
 15. 15. نمیدونی نه
 16. 16. نه بیخیال
 17. 17. برو
 18. 18. رد پا
 19. 19. خودت چی
 20. 20. الکی خوش

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ادی عطار به نام Wonderاهنگ جدید ادی عطار به نام Wonderزمان : 4:22, حجم : 2.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام حواسماهنگ جدید ادی عطار به نام حواسمزمان : 2:58, حجم : 1.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام حس میکنماهنگ جدید ادی عطار به نام حس میکنمزمان : 2:55, حجم : 1.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام نمیزاری برماهنگ جدید ادی عطار به نام نمیزاری برمزمان : 3:24, حجم : 3.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام عادتاهنگ جدید ادی عطار به نام عادتزمان : 3:14, حجم : 2.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام سرگرمیاهنگ جدید ادی عطار به نام سرگرمیزمان : 2:56, حجم : 2.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام سرگردوناهنگ جدید ادی عطار به نام سرگردونزمان : 3:38, حجم : 7.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام دوره گرداهنگ جدید ادی عطار به نام دوره گردزمان : 3:27, حجم : 6.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام مطمئنماهنگ جدید ادی عطار به نام مطمئنمزمان : 3:20, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام روبراهاهنگ جدید ادی عطار به نام روبراهزمان : 3:10, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام بذار برهاهنگ جدید ادی عطار به نام بذار برهزمان : 3:47, حجم : 3.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام آرومماهنگ جدید ادی عطار به نام آروممزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام عزیزماهنگ جدید ادی عطار به نام عزیزمزمان : 3:45, حجم : 3.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام داغونهاهنگ جدید ادی عطار به نام داغونهزمان : 4:28, حجم : 4.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام نمیدونی نهاهنگ جدید ادی عطار به نام نمیدونی نهزمان : 2:55, حجم : 2.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام نه بیخیالاهنگ جدید ادی عطار به نام نه بیخیالزمان : 3:33, حجم : 3.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام برواهنگ جدید ادی عطار به نام بروزمان : 3:42, حجم : 3.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام رد پااهنگ جدید ادی عطار به نام رد پازمان : 3:07, حجم : 2.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام خودت چیاهنگ جدید ادی عطار به نام خودت چیزمان : 3:09, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید ادی عطار به نام الکی خوشاهنگ جدید ادی عطار به نام الکی خوشزمان : 3:38, حجم : 3.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ادی عطار

ارسال نظر

1 نظر
محمد در جمعه 21 اردیبهشت 1397 گفته :

بسیار عالی