آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم فرامرز پایور
 4. آلبوم زرد ملیجه

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای زرد ملیجه از فرامرز پایور

Download New Album By Faramarz Payor

تعداد اهنگ ها : 23

دانلود آلبوم زرد ملیجه از فرامرز پایور

لیست اهنگ ها :

 1. 1. زرد ملیجه
 2. 2. درآمد کرشمه
 3. 3. درآمد دشتی
 4. 4. عشاق
 5. 5. چهارمضراب عشاق
 6. 6. چهارمضراب دشتی
 7. 7. دشتستانی
 8. 8. نغمه عشاق
 9. 9. غم انگیز
 10. 10. سرنج
 11. 11. رنگ دشتی
 12. 12. درآمد ۱
 13. 13. ضربی افشاری
 14. 14. درآمد ۲
 15. 15. گوشه جامه دان
 16. 16. حزین
 17. 17. قرایی
 18. 18. چهارمضراب درآمد
 19. 19. آرنگ
 20. 20. رهاوی
 21. 21. چهارمضراب قرایی
 22. 22. شاه خطایی
 23. 23. مثنوی و فرود شور

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام زرد ملیجهاهنگ جدید فرامرز پایور به نام زرد ملیجهزمان : 4:23, حجم : 2.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد کرشمهاهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد کرشمهزمان : 2:45, حجم : 1.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد دشتیاهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد دشتیزمان : 1:56, حجم : 1.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام عشاقاهنگ جدید فرامرز پایور به نام عشاقزمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب عشاقاهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب عشاقزمان : 3:15, حجم : 1.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب دشتیاهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب دشتیزمان : 4:09, حجم : 2.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام دشتستانیاهنگ جدید فرامرز پایور به نام دشتستانیزمان : 1:26, حجم : 839.16 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام نغمه عشاقاهنگ جدید فرامرز پایور به نام نغمه عشاقزمان : 2:54, حجم : 1.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام غم انگیزاهنگ جدید فرامرز پایور به نام غم انگیززمان : 1:26, حجم : 838.65 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام سرنجاهنگ جدید فرامرز پایور به نام سرنجزمان : 1:03, حجم : 616.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام رنگ دشتیاهنگ جدید فرامرز پایور به نام رنگ دشتیزمان : 1:14, حجم : 727.17 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد ۱اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد ۱زمان : 1:42, حجم : 999.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام ضربی افشاریاهنگ جدید فرامرز پایور به نام ضربی افشاریزمان : 3:19, حجم : 1.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد ۲اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درآمد ۲زمان : 1:43, حجم : 1010.84 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام گوشه جامه داناهنگ جدید فرامرز پایور به نام گوشه جامه دانزمان : 0:39, حجم : 377.17 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام حزیناهنگ جدید فرامرز پایور به نام حزینزمان : 1:09, حجم : 671.3 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام قراییاهنگ جدید فرامرز پایور به نام قراییزمان : 2:03, حجم : 1.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب درآمداهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب درآمدزمان : 4:37, حجم : 2.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام آرنگاهنگ جدید فرامرز پایور به نام آرنگزمان : 2:52, حجم : 1.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام رهاویاهنگ جدید فرامرز پایور به نام رهاویزمان : 0:31, حجم : 306.5 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب قراییاهنگ جدید فرامرز پایور به نام چهارمضراب قراییزمان : 2:36, حجم : 1.49 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام شاه خطاییاهنگ جدید فرامرز پایور به نام شاه خطاییزمان : 0:57, حجم : 553.7 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام مثنوی و فرود شوراهنگ جدید فرامرز پایور به نام مثنوی و فرود شورزمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر فرامرز پایور

ارسال نظر

0 نظر