آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از امید شیرازی

تعداد اهنگ ها : 40

دانلود آلبوم آهنگ تکی از امید شیرازی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. گندم
 2. 2. غزل بانو
 3. 3. چشم میشی
 4. 4. برو واسه خودت
 5. 5. بی مقدمه
 6. 6. درویش
 7. 7. منتظرم نزار
 8. 8. بغض
 9. 9. من اینجام
 10. 10. سرخورده
 11. 11. گندم ۲
 12. 12. حضرت عشق
 13. 13. جالب اینجاست
 14. 14. خداحافظ
 15. 15. شبیه قدیما
 16. 16. نازی
 17. 17. قیصر نه تویی نه من نه بهروز
 18. 18. گلبرگ های بوسه
 19. 19. احساس پوچی
 20. 20. دارم میام دیدنت
 21. 21. حکم من دل
 22. 22. اشک من
 23. 23. شب رویا
 24. 24. امید
 25. 25. آنسوی نیمه شب
 26. 26. ننه
 27. 27. تو بهترین فرشته خدایی
 28. 28. مهره مار
 29. 29. بجز خودت
 30. 30. قرمز
 31. 31. قیصر ۲
 32. 32. چه خوبه
 33. 33. گلاب
 34. 34. تلنگر
 35. 35. بی نشان
 36. 36. سیندرلا
 37. 37. آخرین عشق
 38. 38. عاشقونه
 39. 39. روزای بدتر
 40. 40. قرار ما

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام گندماهنگ جدید امید شیرازی به نام گندمزمان : 3:21, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام غزل بانواهنگ جدید امید شیرازی به نام غزل بانوزمان : , حجم : 8.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام چشم میشیاهنگ جدید امید شیرازی به نام چشم میشیزمان : 0:05, حجم : 45.53 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام برو واسه خودتاهنگ جدید امید شیرازی به نام برو واسه خودتزمان : 0:21, حجم : 201.25 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام بی مقدمهاهنگ جدید امید شیرازی به نام بی مقدمهزمان : 0:01, حجم : 10.44 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام درویشاهنگ جدید امید شیرازی به نام درویشزمان : 1:18, حجم : 765.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام منتظرم نزاراهنگ جدید امید شیرازی به نام منتظرم نزارزمان : 0:02, حجم : 19.46 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام بغضاهنگ جدید امید شیرازی به نام بغضزمان : 3:16, حجم : 1.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام من اینجاماهنگ جدید امید شیرازی به نام من اینجامزمان : 0:08, حجم : 76.48 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام سرخوردهاهنگ جدید امید شیرازی به نام سرخوردهزمان : 1:22, حجم : 804.43 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام گندم ۲اهنگ جدید امید شیرازی به نام گندم ۲زمان : 0:06, حجم : 55.14 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام حضرت عشقاهنگ جدید امید شیرازی به نام حضرت عشقزمان : 1:27, حجم : 847.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام جالب اینجاستاهنگ جدید امید شیرازی به نام جالب اینجاستزمان : 0:01, حجم : 8.57 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام خداحافظاهنگ جدید امید شیرازی به نام خداحافظزمان : 0:04, حجم : 35.96 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام شبیه قدیمااهنگ جدید امید شیرازی به نام شبیه قدیمازمان : 0:02, حجم : 15.82 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام نازیاهنگ جدید امید شیرازی به نام نازیزمان : 0:29, حجم : 279.27 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر نه تویی نه من نه بهروزاهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر نه تویی نه من نه بهروززمان : 0:08, حجم : 81.22 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام گلبرگ های بوسهاهنگ جدید امید شیرازی به نام گلبرگ های بوسهزمان : , حجم : 6.63 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام احساس پوچیاهنگ جدید امید شیرازی به نام احساس پوچیزمان : 1:17, حجم : 751.46 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام دارم میام دیدنتاهنگ جدید امید شیرازی به نام دارم میام دیدنتزمان : 3:10, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام حکم من دلاهنگ جدید امید شیرازی به نام حکم من دلزمان : 0:03, حجم : 31.31 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام اشک مناهنگ جدید امید شیرازی به نام اشک منزمان : 0:04, حجم : 62.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام شب رویااهنگ جدید امید شیرازی به نام شب رویازمان : 0:04, حجم : 63.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام امیداهنگ جدید امید شیرازی به نام امیدزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام آنسوی نیمه شباهنگ جدید امید شیرازی به نام آنسوی نیمه شبزمان : 4:52, حجم : 4.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام ننهاهنگ جدید امید شیرازی به نام ننهزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام تو بهترین فرشته خداییاهنگ جدید امید شیرازی به نام تو بهترین فرشته خداییزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام مهره ماراهنگ جدید امید شیرازی به نام مهره مارزمان : 4:07, حجم : 3.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام بجز خودتاهنگ جدید امید شیرازی به نام بجز خودتزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام قرمزاهنگ جدید امید شیرازی به نام قرمززمان : 3:25, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر ۲اهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر ۲زمان : 3:29, حجم : 3.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام چه خوبهاهنگ جدید امید شیرازی به نام چه خوبهزمان : 3:05, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام گلاباهنگ جدید امید شیرازی به نام گلابزمان : 1:14, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام تلنگراهنگ جدید امید شیرازی به نام تلنگرزمان : 3:29, حجم : 3.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام بی نشاناهنگ جدید امید شیرازی به نام بی نشانزمان : 3:30, حجم : 8.02 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام سیندرلااهنگ جدید امید شیرازی به نام سیندرلازمان : 3:19, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام آخرین عشقاهنگ جدید امید شیرازی به نام آخرین عشقزمان : 3:26, حجم : 3.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام عاشقونهاهنگ جدید امید شیرازی به نام عاشقونهزمان : 3:01, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام روزای بدتراهنگ جدید امید شیرازی به نام روزای بدترزمان : 3:28, حجم : 3.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام قرار مااهنگ جدید امید شیرازی به نام قرار مازمان : 3:36, حجم : 3.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر امید شیرازی

  ارسال نظر

  0 نظر