آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم باراد
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از باراد

Download New Album By Barad

تعداد اهنگ ها : 38

دانلود آلبوم آهنگ تکی از باراد

لیست اهنگ ها :

 1. 1. بگو شما کی هستی
 2. 2. بیا با من
 3. 3. بیا با من ۲
 4. 4. عشق آخر
 5. 5. عزیزم
 6. 6. اینجوری
 7. 7. عشق منی
 8. 8. به تو رسیدم
 9. 9. تو را به دست آوردم
 10. 10. بود و نبود
 11. 11. آغوش
 12. 12. عاشقت بودم
 13. 13. بگو شما کی هستی (ریمیکس)
 14. 14. تو مال من میشی
 15. 15. با من باش
 16. 16. همین امروز
 17. 17. اون مثل تو نیست
 18. 18. عزیزم (ریمیکس موموریزا)
 19. 19. اون مثل تو نیست (ریمیکس دی جی رامین)
 20. 20. مردم آزار
 21. 21. انتقام
 22. 22. جدایی
 23. 23. دیگه نمیخوامت برو
 24. 24. هواتو دارم
 25. 25. انتقام (ریمیکس)
 26. 26. وای دلم
 27. 27. داری داری
 28. 28. خوشبختی
 29. 29. حواست نیست
 30. 30. انگاری
 31. 31. یه غریبه
 32. 32. آروم جونم
 33. 33. طوفانی
 34. 34. ای جان
 35. 35. آخرین بار
 36. 36. عشقم
 37. 37. آرامش
 38. 38. خودتو عشقه

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید باراد به نام بگو شما کی هستیدانلود اهنگ باراد به نام بگو شما کی هستیزمان : 3:17, حجم : 1.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید باراد به نام بیا با مندانلود اهنگ باراد به نام بیا با منزمان : 3:23, حجم : 1.93 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید باراد به نام بیا با من ۲دانلود اهنگ باراد به نام بیا با من ۲زمان : 3:37, حجم : 2.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید باراد به نام عشق آخردانلود اهنگ باراد به نام عشق آخرزمان : 3:59, حجم : 2.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید باراد به نام عزیزمدانلود اهنگ باراد به نام عزیزمزمان : 3:31, حجم : 2.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید باراد به نام اینجوریدانلود اهنگ باراد به نام اینجوریزمان : 3:06, حجم : 1.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید باراد به نام عشق منیدانلود اهنگ باراد به نام عشق منیزمان : 3:40, حجم : 2.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید باراد به نام به تو رسیدمدانلود اهنگ باراد به نام به تو رسیدمزمان : 3:46, حجم : 2.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید باراد به نام تو را به دست آوردمدانلود اهنگ باراد به نام تو را به دست آوردمزمان : 3:49, حجم : 2.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید باراد به نام بود و نبوددانلود اهنگ باراد به نام بود و نبودزمان : 3:25, حجم : 1.95 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید باراد به نام آغوشدانلود اهنگ باراد به نام آغوشزمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید باراد به نام عاشقت بودمدانلود اهنگ باراد به نام عاشقت بودمزمان : 4:17, حجم : 2.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید باراد به نام بگو شما کی هستی (ریمیکس)دانلود اهنگ باراد به نام بگو شما کی هستی (ریمیکس)زمان : 3:26, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید باراد به نام تو مال من میشیدانلود اهنگ باراد به نام تو مال من میشیزمان : 3:20, حجم : 1.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید باراد به نام با من باشدانلود اهنگ باراد به نام با من باشزمان : 3:59, حجم : 2.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید باراد به نام همین امروزدانلود اهنگ باراد به نام همین امروززمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید باراد به نام اون مثل تو نیستدانلود اهنگ باراد به نام اون مثل تو نیستزمان : 3:28, حجم : 1.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید باراد به نام عزیزم (ریمیکس موموریزا)دانلود اهنگ باراد به نام عزیزم (ریمیکس موموریزا)زمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید باراد به نام اون مثل تو نیست (ریمیکس دی جی رامین)دانلود اهنگ باراد به نام اون مثل تو نیست (ریمیکس دی جی رامین)زمان : 3:50, حجم : 2.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید باراد به نام مردم آزاردانلود اهنگ باراد به نام مردم آزارزمان : 3:17, حجم : 3.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید باراد به نام انتقامدانلود اهنگ باراد به نام انتقامزمان : 3:42, حجم : 3.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
22اهنگ جدید باراد به نام جداییدانلود اهنگ باراد به نام جداییزمان : 3:51, حجم : 8.8 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
23اهنگ جدید باراد به نام دیگه نمیخوامت برودانلود اهنگ باراد به نام دیگه نمیخوامت بروزمان : 3:25, حجم : 7.82 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
24اهنگ جدید باراد به نام هواتو دارمدانلود اهنگ باراد به نام هواتو دارمزمان : 4:19, حجم : 9.88 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
25اهنگ جدید باراد به نام انتقام (ریمیکس)دانلود اهنگ باراد به نام انتقام (ریمیکس)زمان : 4:17, حجم : 3.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
26اهنگ جدید باراد به نام وای دلمدانلود اهنگ باراد به نام وای دلمزمان : 3:29, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
27اهنگ جدید باراد به نام داری داریدانلود اهنگ باراد به نام داری داریزمان : 3:32, حجم : 3.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
28اهنگ جدید باراد به نام خوشبختیدانلود اهنگ باراد به نام خوشبختیزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
29اهنگ جدید باراد به نام حواست نیستدانلود اهنگ باراد به نام حواست نیستزمان : 3:29, حجم : 3.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
30اهنگ جدید باراد به نام انگاریدانلود اهنگ باراد به نام انگاریزمان : 3:32, حجم : 3.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
31اهنگ جدید باراد به نام یه غریبهدانلود اهنگ باراد به نام یه غریبهزمان : 4:24, حجم : 4.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
32اهنگ جدید باراد به نام آروم جونمدانلود اهنگ باراد به نام آروم جونمزمان : 3:30, حجم : 3.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
33اهنگ جدید باراد به نام طوفانیدانلود اهنگ باراد به نام طوفانیزمان : 3:41, حجم : 3.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
34اهنگ جدید باراد به نام ای جاندانلود اهنگ باراد به نام ای جانزمان : 3:23, حجم : 3.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
35اهنگ جدید باراد به نام آخرین باردانلود اهنگ باراد به نام آخرین بارزمان : 4:01, حجم : 3.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
36اهنگ جدید باراد به نام عشقمدانلود اهنگ باراد به نام عشقمزمان : 3:31, حجم : 3.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
37اهنگ جدید باراد به نام آرامشدانلود اهنگ باراد به نام آرامشزمان : 3:16, حجم : 7.49 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
38اهنگ جدید باراد به نام خودتو عشقهدانلود اهنگ باراد به نام خودتو عشقهزمان : 3:15, حجم : 2.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر باراد

  ارسال نظر

  0 نظر