آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم آرمین نصرتی
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از آرمین نصرتی

تعداد اهنگ ها : 30

دانلود آلبوم آهنگ تکی از آرمین نصرتی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. آره میدونم
 2. 2. عروس دومادو ببوس
 3. 3. بزک مزک
 4. 4. نه من نه تو
 5. 5. به یکی بهتر از تو
 6. 6. نامزدی
 7. 7. گلایه
 8. 8. خدای آسمونها با حضور علیرضا امین
 9. 9. میترسی
 10. 10. اگه تو نباشی
 11. 11. بی وفا
 12. 12. حالا دیگه نه
 13. 13. تو رو میخوام
 14. 14. شاه پریون
 15. 15. به من میگی آره
 16. 16. کاش منم مثل تو بودم
 17. 17. تموم شد
 18. 18. پری و مری
 19. 19. خانومای سن بالا
 20. 20. نگار نازنین
 21. 21. Banim Gibi Olmayajak
 22. 22. شیطون بلا با حضور صادق محمدی
 23. 23. دیوونه
 24. 24. ماه رمضون
 25. 25. ثارالله
 26. 26. رمیکس
 27. 27. نازکشی با حضور موزیک افشار
 28. 28. بادکنک با حضور موزیک افشار
 29. 29. ریلیشین شیپ
 30. 30. ساده بودم

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام آره میدونمدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام آره میدونمزمان : 5:26, حجم : 3.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام عروس دومادو ببوسدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام عروس دومادو ببوسزمان : 3:03, حجم : 1.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام بزک مزکدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام بزک مزکزمان : 4:24, حجم : 2.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام نه من نه تودانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام نه من نه توزمان : 4:19, حجم : 2.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام به یکی بهتر از تودانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام به یکی بهتر از توزمان : 3:27, حجم : 1.97 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام نامزدیدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام نامزدیزمان : 3:54, حجم : 2.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام گلایهدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام گلایهزمان : 5:16, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام خدای آسمونها با حضور علیرضا امیندانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام خدای آسمونها با حضور علیرضا امینزمان : 5:22, حجم : 3.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام میترسیدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام میترسیزمان : 4:43, حجم : 2.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام اگه تو نباشیدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام اگه تو نباشیزمان : 4:36, حجم : 2.63 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام بی وفادانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام بی وفازمان : 4:12, حجم : 2.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام حالا دیگه نهدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام حالا دیگه نهزمان : 3:47, حجم : 2.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام تو رو میخوامدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام تو رو میخوامزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام شاه پریوندانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام شاه پریونزمان : 3:36, حجم : 2.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام به من میگی آرهدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام به من میگی آرهزمان : 3:22, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام کاش منم مثل تو بودمدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام کاش منم مثل تو بودمزمان : 3:56, حجم : 2.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام تموم شددانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام تموم شدزمان : 4:13, حجم : 2.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام پری و مریدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام پری و مریزمان : 5:11, حجم : 2.97 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام خانومای سن بالادانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام خانومای سن بالازمان : 3:32, حجم : 2.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام نگار نازنیندانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام نگار نازنینزمان : 3:16, حجم : 1.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام Banim Gibi Olmayajakدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام Banim Gibi Olmayajakزمان : 4:57, حجم : 2.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام شیطون بلا با حضور صادق محمدیدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام شیطون بلا با حضور صادق محمدیزمان : 3:30, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام دیوونهدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام دیوونهزمان : 3:42, حجم : 3.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام ماه رمضوندانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام ماه رمضونزمان : 4:15, حجم : 3.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام ثاراللهدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام ثاراللهزمان : 4:07, حجم : 3.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام رمیکسدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام رمیکسزمان : 9:59, حجم : 18.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام نازکشی با حضور موزیک افشاردانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام نازکشی با حضور موزیک افشارزمان : 2:44, حجم : 2.47 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام بادکنک با حضور موزیک افشاردانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام بادکنک با حضور موزیک افشارزمان : 3:13, حجم : 7.38 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام ریلیشین شیپدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام ریلیشین شیپزمان : 3:37, حجم : 3.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید آرمین نصرتی به نام ساده بودمدانلود اهنگ آرمین نصرتی به نام ساده بودمزمان : 4:14, حجم : 3.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر آرمین نصرتی

ارسال نظر

0 نظر