آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم بهزاد میرزایی
 4. آلبوم لطف تمبک ۱

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای لطف تمبک ۱ از بهزاد میرزایی

تعداد اهنگ ها : 31

دانلود آلبوم لطف تمبک ۱ از بهزاد میرزایی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. راست و چپ
 2. 2. مارمولک شکمو
 3. 3. دست زرنگ
 4. 4. من خرگوشم
 5. 5. کلاس تمبک
 6. 6. تُم
 7. 7. بَک
 8. 8. لطفِ تمبک
 9. 9. موش موشک
 10. 10. خورشید آمد
 11. 11. قایم باشک
 12. 12. تاپ تاپِ خمیر
 13. 13. اشکِنَک
 14. 14. پَلَنگ قشنگ
 15. 15. موشِ کَلَک
 16. 16. شهر دودی
 17. 17. مسواک من کو؟
 18. 18. عمو زنجیر باف
 19. 19. هفت سین
 20. 20. اشاره
 21. 21. اتل
 22. 22. متل
 23. 23. ردَم، ردَم، رَد
 24. 24. مرغ حنا هیچ نمی گه!
 25. 25. نون و پنیر و بازی
 26. 26. ضربِ بالا
 27. 27. حاجی فیروز
 28. 28. کرم خاکی
 29. 29. دختری که ضدّضرب شعر می خونه
 30. 30. بشکن
 31. 31. گاو و گلستان

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام راست و چپدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام راست و چپزمان : 0:53, حجم : 521.3 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام مارمولک شکمودانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام مارمولک شکموزمان : 0:56, حجم : 543.75 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام دست زرنگدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام دست زرنگزمان : 1:12, حجم : 701.66 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام من خرگوشمدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام من خرگوشمزمان : 1:41, حجم : 983.8 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام کلاس تمبکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام کلاس تمبکزمان : 1:13, حجم : 712.63 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام تُمدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام تُمزمان : 1:12, حجم : 701.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بَکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بَکزمان : 1:01, حجم : 592.73 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام لطفِ تمبکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام لطفِ تمبکزمان : 0:51, حجم : 499.11 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام موش موشکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام موش موشکزمان : 1:10, حجم : 686.86 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام خورشید آمددانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام خورشید آمدزمان : 1:22, حجم : 805.23 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام قایم باشکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام قایم باشکزمان : 1:22, حجم : 801.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام تاپ تاپِ خمیردانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام تاپ تاپِ خمیرزمان : 1:27, حجم : 850.64 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام اشکِنَکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام اشکِنَکزمان : 1:09, حجم : 676.4 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام پَلَنگ قشنگدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام پَلَنگ قشنگزمان : 0:59, حجم : 574.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام موشِ کَلَکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام موشِ کَلَکزمان : 0:56, حجم : 547.32 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام شهر دودیدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام شهر دودیزمان : 0:57, حجم : 555.48 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام مسواک من کو؟دانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام مسواک من کو؟زمان : 1:27, حجم : 852.42 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام عمو زنجیر بافدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام عمو زنجیر بافزمان : 2:00, حجم : 1.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام هفت سیندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام هفت سینزمان : 1:47, حجم : 1.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام اشارهدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام اشارهزمان : 1:23, حجم : 811.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام اتلدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام اتلزمان : 0:48, حجم : 470.02 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام متلدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام متلزمان : 1:04, حجم : 623.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام ردَم، ردَم، رَددانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام ردَم، ردَم، رَدزمان : 0:58, حجم : 569.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام مرغ حنا هیچ نمی گه!دانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام مرغ حنا هیچ نمی گه!زمان : 1:35, حجم : 926.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام نون و پنیر و بازیدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام نون و پنیر و بازیزمان : 1:50, حجم : 1.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام ضربِ بالادانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام ضربِ بالازمان : 1:20, حجم : 777.93 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام حاجی فیروزدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام حاجی فیروززمان : 1:37, حجم : 951.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام کرم خاکیدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام کرم خاکیزمان : 2:04, حجم : 1.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام دختری که ضدّضرب شعر می خونهدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام دختری که ضدّضرب شعر می خونهزمان : 2:30, حجم : 1.43 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بشکندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بشکنزمان : 0:55, حجم : 532.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
31اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام گاو و گلستاندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام گاو و گلستانزمان : 0:55, حجم : 539.92 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر بهزاد میرزایی

ارسال نظر

0 نظر