آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم بهزاد میرزایی
 4. آلبوم لطف تمبک ۲

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای لطف تمبک ۲ از بهزاد میرزایی

تعداد اهنگ ها : 25

دانلود آلبوم لطف تمبک ۲ از بهزاد میرزایی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. شاگرد قناد
 2. 2. روز من از نو
 3. 3. بز شیطون
 4. 4. ملخ
 5. 5. بابا پیاده برگشت!
 6. 6. پسر تنبل
 7. 7. بابای بابام با
 8. 8. کرگدن
 9. 9. پی تی کو، پی تی کو
 10. 10. چیستان
 11. 11. گربه و درخت
 12. 12. ننو
 13. 13. شش هشتم
 14. 14. دست و پا چوبی
 15. 15. سوسک ترسو
 16. 16. بوقلمون
 17. 17. یک صد و بیس و چار
 18. 18. ررررا
 19. 19. کره الاغ شاد
 20. 20. صداهای دره
 21. 21. اره و تیشه
 22. 22. رویا
 23. 23. وسیله ی نقلیه ی مشترک
 24. 24. گربه ی لنگ (۵ ضربی)
 25. 25. گربه ی لنگ (۷ ضربی)

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام شاگرد قناددانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام شاگرد قنادزمان : 1:44, حجم : 1011.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام روز من از نودانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام روز من از نوزمان : 1:43, حجم : 1004.72 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بز شیطوندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بز شیطونزمان : 0:51, حجم : 501.66 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام ملخدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام ملخزمان : 0:56, حجم : 548.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بابا پیاده برگشت!دانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بابا پیاده برگشت!زمان : 1:20, حجم : 782.78 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام پسر تنبلدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام پسر تنبلزمان : 1:11, حجم : 695.53 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بابای بابام بادانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بابای بابام بازمان : 1:11, حجم : 693.49 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام کرگدندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام کرگدنزمان : 1:46, حجم : 1.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام پی تی کو، پی تی کودانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام پی تی کو، پی تی کوزمان : 1:46, حجم : 1.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام چیستاندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام چیستانزمان : 2:28, حجم : 1.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام گربه و درختدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام گربه و درختزمان : 1:28, حجم : 860.84 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام ننودانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام ننوزمان : 1:28, حجم : 858.54 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام شش هشتمدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام شش هشتمزمان : 1:13, حجم : 710.08 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام دست و پا چوبیدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام دست و پا چوبیزمان : 1:02, حجم : 607.78 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام سوسک ترسودانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام سوسک ترسوزمان : 1:19, حجم : 771.81 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام بوقلموندانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام بوقلمونزمان : 1:36, حجم : 933.54 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام یک صد و بیس و چاردانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام یک صد و بیس و چارزمان : 1:36, حجم : 935.33 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام ررررادانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام ررررازمان : 1:51, حجم : 1.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام کره الاغ شاددانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام کره الاغ شادزمان : 2:08, حجم : 1.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام صداهای درهدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام صداهای درهزمان : 1:50, حجم : 1.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام اره و تیشهدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام اره و تیشهزمان : 1:50, حجم : 1.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام رویادانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام رویازمان : 2:12, حجم : 1.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام وسیله ی نقلیه ی مشترکدانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام وسیله ی نقلیه ی مشترکزمان : 1:42, حجم : 994.51 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام گربه ی لنگ (۵ ضربی)دانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام گربه ی لنگ (۵ ضربی)زمان : 3:03, حجم : 1.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید بهزاد میرزایی به نام گربه ی لنگ (۷ ضربی)دانلود اهنگ بهزاد میرزایی به نام گربه ی لنگ (۷ ضربی)زمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر بهزاد میرزایی

ارسال نظر

0 نظر