آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم خسرو شکیبایی
 4. آلبوم ۴۰ حکایت از گلستان سعدی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای ۴۰ حکایت از گلستان سعدی از خسرو شکیبایی

تعداد اهنگ ها : 40

دانلود آلبوم ۴۰ حکایت از گلستان سعدی از خسرو شکیبایی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...
 2. 2. دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...
 3. 3. سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...
 4. 4. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...
 5. 5. اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...
 6. 6. آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...
 7. 7. با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...
 8. 8. بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...
 9. 9. دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...
 10. 10. فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...
 11. 11. گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...
 12. 12. حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...
 13. 13. حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...
 14. 14. جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...
 15. 15. مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...
 16. 16. مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...
 17. 17. مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...
 18. 18. مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...
 19. 19. مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...
 20. 20. نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...
 21. 21. هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...
 22. 22. پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...
 23. 23. پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...
 24. 24. پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...
 25. 25. پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...
 26. 26. پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...
 27. 27. روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...
 28. 28. پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...
 29. 29. صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...
 30. 30. شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...
 31. 31. توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...
 32. 32. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...
 33. 33. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...
 34. 34. یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...
 35. 35. یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...
 36. 36. یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...
 37. 37. یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...
 38. 38. یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...
 39. 39. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...
 40. 40. یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...زمان : 4:09, حجم : 2.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...زمان : 1:01, حجم : 598.09 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...زمان : 2:52, حجم : 1.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...زمان : 0:38, حجم : 373.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...زمان : 1:49, حجم : 1.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...زمان : 1:22, حجم : 799.62 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...زمان : 1:48, حجم : 1.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...زمان : 1:01, حجم : 594.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...زمان : 1:08, حجم : 667.47 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...زمان : 1:23, حجم : 812.12 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...زمان : 1:36, حجم : 933.54 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...زمان : 1:10, حجم : 679.21 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...زمان : 1:15, حجم : 729.72 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...زمان : 1:55, حجم : 1.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...زمان : 1:12, حجم : 701.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...زمان : 2:49, حجم : 1.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...زمان : 1:28, حجم : 857.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...زمان : 0:54, حجم : 526.66 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...زمان : 1:52, حجم : 1.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...زمان : 1:48, حجم : 1.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...زمان : 1:10, حجم : 681.25 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...زمان : 2:27, حجم : 1.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...زمان : 1:44, حجم : 1012.12 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...زمان : 1:52, حجم : 1.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...زمان : 2:58, حجم : 1.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...زمان : 0:48, حجم : 469 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...زمان : 1:25, حجم : 828.95 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...زمان : 1:37, حجم : 945.28 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...زمان : 1:35, حجم : 929.21 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...زمان : 1:31, حجم : 890.69 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
31اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...زمان : 1:27, حجم : 852.93 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
32اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...زمان : 1:10, حجم : 682.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
33اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...زمان : 1:37, حجم : 945.79 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
34اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...زمان : 1:12, حجم : 703.19 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
35اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...زمان : 1:01, حجم : 596.04 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
36اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...زمان : 1:02, حجم : 605.74 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
37اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...زمان : 2:12, حجم : 1.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
38اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...زمان : 1:23, حجم : 814.41 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
39اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...زمان : 0:48, حجم : 466.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
40اهنگ جدید خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...دانلود اهنگ خسرو شکیبایی به نام یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...زمان : 3:41, حجم : 2.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر خسرو شکیبایی

ارسال نظر

0 نظر