آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم رستاک
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از رستاک

Download New Album By Rastak

تعداد اهنگ ها : 49

دانلود آلبوم آهنگ تکی از رستاک

لیست اهنگ ها :

 1. 1. آخرین شام
 2. 2. یلدا با حضور آبان
 3. 3. ساکت
 4. 4. ته سیگار
 5. 5. آلوده
 6. 6. پائیز سال بعد
 7. 7. دانشگاه
 8. 8. فوق العاده
 9. 9. دریا
 10. 10. عید من
 11. 11. جوون مرگ
 12. 12. بی دلیل
 13. 13. حال اون روز
 14. 14. شرابی
 15. 15. عشق با حضور کاوه آفاق
 16. 16. شال سه رنگ
 17. 17. آرایش
 18. 18. قبل از اینکه بری
 19. 19. آخر اسفند
 20. 20. تنهایی
 21. 21. نسکافه
 22. 22. صامت
 23. 23. غلط
 24. 24. وقت خواب
 25. 25. با این حالت
 26. 26. لعنت به سه تامون
 27. 27. گردنبند
 28. 28. چمدون
 29. 29. نیست
 30. 30. منزوی
 31. 31. گفتن نداره
 32. 32. ملاقاتی
 33. 33. سخت
 34. 34. نسکافه (اجرای زنده)
 35. 35. هوادار
 36. 36. زیبایی
 37. 37. قهوه
 38. 38. پاییز امسال
 39. 39. فقط یه سوال
 40. 40. تلفات
 41. 41. اختیاریه
 42. 42. بهترین حال جهان
 43. 43. رفاقت
 44. 44. باید رفت
 45. 45. 10 10
 46. 46. گوزنها
 47. 47. همه بارونو دوست دارن
 48. 48. کارا اوزوم حابسی
 49. 49. انتقام

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید رستاک به نام آخرین شامدانلود اهنگ رستاک به نام آخرین شامزمان : 3:51, حجم : 2.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید رستاک به نام یلدا با حضور آباندانلود اهنگ رستاک به نام یلدا با حضور آبانزمان : 1:34, حجم : 919.51 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید رستاک به نام ساکتدانلود اهنگ رستاک به نام ساکتزمان : 3:26, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید رستاک به نام ته سیگاردانلود اهنگ رستاک به نام ته سیگارزمان : 3:19, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید رستاک به نام آلودهدانلود اهنگ رستاک به نام آلودهزمان : 3:05, حجم : 1.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید رستاک به نام پائیز سال بعددانلود اهنگ رستاک به نام پائیز سال بعدزمان : 3:28, حجم : 1.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید رستاک به نام دانشگاهدانلود اهنگ رستاک به نام دانشگاهزمان : 3:37, حجم : 2.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید رستاک به نام فوق العادهدانلود اهنگ رستاک به نام فوق العادهزمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید رستاک به نام دریادانلود اهنگ رستاک به نام دریازمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید رستاک به نام عید مندانلود اهنگ رستاک به نام عید منزمان : 2:31, حجم : 1.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید رستاک به نام جوون مرگدانلود اهنگ رستاک به نام جوون مرگزمان : 4:32, حجم : 2.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید رستاک به نام بی دلیلدانلود اهنگ رستاک به نام بی دلیلزمان : 3:55, حجم : 2.24 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید رستاک به نام حال اون روزدانلود اهنگ رستاک به نام حال اون روززمان : 3:35, حجم : 3.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید رستاک به نام شرابیدانلود اهنگ رستاک به نام شرابیزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید رستاک به نام عشق با حضور کاوه آفاقدانلود اهنگ رستاک به نام عشق با حضور کاوه آفاقزمان : 2:59, حجم : 2.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید رستاک به نام شال سه رنگدانلود اهنگ رستاک به نام شال سه رنگزمان : 3:16, حجم : 2.99 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید رستاک به نام آرایشدانلود اهنگ رستاک به نام آرایشزمان : 3:06, حجم : 2.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید رستاک به نام قبل از اینکه بریدانلود اهنگ رستاک به نام قبل از اینکه بریزمان : 3:44, حجم : 8.56 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید رستاک به نام آخر اسفنددانلود اهنگ رستاک به نام آخر اسفندزمان : 4:00, حجم : 9.16 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید رستاک به نام تنهاییدانلود اهنگ رستاک به نام تنهاییزمان : 3:40, حجم : 8.38 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید رستاک به نام نسکافهدانلود اهنگ رستاک به نام نسکافهزمان : 3:21, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید رستاک به نام صامتدانلود اهنگ رستاک به نام صامتزمان : 3:39, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید رستاک به نام غلطدانلود اهنگ رستاک به نام غلطزمان : 3:57, حجم : 3.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید رستاک به نام وقت خوابدانلود اهنگ رستاک به نام وقت خوابزمان : 3:39, حجم : 3.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید رستاک به نام با این حالتدانلود اهنگ رستاک به نام با این حالتزمان : 4:09, حجم : 3.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید رستاک به نام لعنت به سه تاموندانلود اهنگ رستاک به نام لعنت به سه تامونزمان : 2:30, حجم : 2.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید رستاک به نام گردنبنددانلود اهنگ رستاک به نام گردنبندزمان : 3:13, حجم : 2.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید رستاک به نام چمدوندانلود اهنگ رستاک به نام چمدونزمان : 3:03, حجم : 2.8 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید رستاک به نام نیستدانلود اهنگ رستاک به نام نیستزمان : 3:33, حجم : 3.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید رستاک به نام منزویدانلود اهنگ رستاک به نام منزویزمان : 4:01, حجم : 3.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
31اهنگ جدید رستاک به نام گفتن ندارهدانلود اهنگ رستاک به نام گفتن ندارهزمان : 3:57, حجم : 3.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
32اهنگ جدید رستاک به نام ملاقاتیدانلود اهنگ رستاک به نام ملاقاتیزمان : 4:09, حجم : 3.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
33اهنگ جدید رستاک به نام سختدانلود اهنگ رستاک به نام سختزمان : 4:25, حجم : 4.05 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
34اهنگ جدید رستاک به نام نسکافه (اجرای زنده)دانلود اهنگ رستاک به نام نسکافه (اجرای زنده)زمان : 4:00, حجم : 3.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
35اهنگ جدید رستاک به نام هواداردانلود اهنگ رستاک به نام هوادارزمان : 2:29, حجم : 2.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
36اهنگ جدید رستاک به نام زیباییدانلود اهنگ رستاک به نام زیباییزمان : 3:33, حجم : 3.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
37اهنگ جدید رستاک به نام قهوهدانلود اهنگ رستاک به نام قهوهزمان : 4:23, حجم : 4.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
38اهنگ جدید رستاک به نام پاییز امسالدانلود اهنگ رستاک به نام پاییز امسالزمان : 3:38, حجم : 3.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
39اهنگ جدید رستاک به نام فقط یه سوالدانلود اهنگ رستاک به نام فقط یه سوالزمان : 3:18, حجم : 3.02 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
40اهنگ جدید رستاک به نام تلفاتدانلود اهنگ رستاک به نام تلفاتزمان : 3:22, حجم : 3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
41اهنگ جدید رستاک به نام اختیاریهدانلود اهنگ رستاک به نام اختیاریهزمان : 2:36, حجم : 2.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
42اهنگ جدید رستاک به نام بهترین حال جهاندانلود اهنگ رستاک به نام بهترین حال جهانزمان : 3:08, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
43اهنگ جدید رستاک به نام رفاقتدانلود اهنگ رستاک به نام رفاقتزمان : 1:52, حجم : 1.72 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
44اهنگ جدید رستاک به نام باید رفتدانلود اهنگ رستاک به نام باید رفتزمان : 3:00, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
45اهنگ جدید رستاک به نام 10 10دانلود اهنگ رستاک به نام 10 10زمان : 2:35, حجم : 2.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
46اهنگ جدید رستاک به نام گوزنهادانلود اهنگ رستاک به نام گوزنهازمان : 2:59, حجم : 2.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
47اهنگ جدید رستاک به نام همه بارونو دوست دارندانلود اهنگ رستاک به نام همه بارونو دوست دارنزمان : 2:48, حجم : 2.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
48اهنگ جدید رستاک به نام کارا اوزوم حابسیدانلود اهنگ رستاک به نام کارا اوزوم حابسیزمان : 4:24, حجم : 4.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
49اهنگ جدید رستاک به نام انتقامدانلود اهنگ رستاک به نام انتقامزمان : 3:45, حجم : 3.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر رستاک

  ارسال نظر

  0 نظر