آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم سینا پارسیان
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از سینا پارسیان

Download New Album By Sina Parsian

تعداد اهنگ ها : 29

دانلود آلبوم آهنگ تکی از سینا پارسیان

لیست اهنگ ها :

 1. 1. دل تنها با حضور دوگلاس و اعجوبه
 2. 2. حیف منه
 3. 3. بهونه
 4. 4. جای خالی تو
 5. 5. برو
 6. 6. پای من جوونی تو هدر نکن
 7. 7. عاطل و باطل
 8. 8. شب هفت
 9. 9. کشتی
 10. 10. این راهش نیست
 11. 11. اصرار
 12. 12. منفی پنج
 13. 13. کشتی 2
 14. 14. چی بگم
 15. 15. همسایه
 16. 16. به نام بهتر که رفتی
 17. 17. عصای موسی
 18. 18. رگ
 19. 19. خاک
 20. 20. یه پیرزن مرده
 21. 21. آشیل
 22. 22. ال
 23. 23. کشتی 3
 24. 24. زهره
 25. 25. تکیه گاه
 26. 26. قطار
 27. 27. زهر چشم
 28. 28. جشن شکر گزاری هیچ
 29. 29. زرگر

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید سینا پارسیان به نام دل تنها با حضور دوگلاس و اعجوبهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام دل تنها با حضور دوگلاس و اعجوبهزمان : 4:44, حجم : 2.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید سینا پارسیان به نام حیف منهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام حیف منهزمان : 3:48, حجم : 2.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید سینا پارسیان به نام بهونهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام بهونهزمان : 3:29, حجم : 2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید سینا پارسیان به نام جای خالی تودانلود اهنگ سینا پارسیان به نام جای خالی توزمان : 3:44, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید سینا پارسیان به نام برودانلود اهنگ سینا پارسیان به نام بروزمان : 4:05, حجم : 2.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید سینا پارسیان به نام پای من جوونی تو هدر نکندانلود اهنگ سینا پارسیان به نام پای من جوونی تو هدر نکنزمان : 3:43, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید سینا پارسیان به نام عاطل و باطلدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام عاطل و باطلزمان : 3:54, حجم : 2.23 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید سینا پارسیان به نام شب هفتدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام شب هفتزمان : 3:34, حجم : 2.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید سینا پارسیان به نام کشتیدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام کشتیزمان : 3:28, حجم : 3.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید سینا پارسیان به نام این راهش نیستدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام این راهش نیستزمان : 3:43, حجم : 3.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید سینا پارسیان به نام اصراردانلود اهنگ سینا پارسیان به نام اصرارزمان : 4:00, حجم : 3.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید سینا پارسیان به نام منفی پنجدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام منفی پنجزمان : 3:40, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید سینا پارسیان به نام کشتی 2دانلود اهنگ سینا پارسیان به نام کشتی 2زمان : 4:06, حجم : 3.73 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید سینا پارسیان به نام چی بگمدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام چی بگمزمان : 3:19, حجم : 3.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید سینا پارسیان به نام همسایهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام همسایهزمان : 3:24, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید سینا پارسیان به نام به نام بهتر که رفتیدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام به نام بهتر که رفتیزمان : 4:06, حجم : 3.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید سینا پارسیان به نام عصای موسیدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام عصای موسیزمان : 4:35, حجم : 4.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید سینا پارسیان به نام رگدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام رگزمان : 4:27, حجم : 10.2 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید سینا پارسیان به نام خاکدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام خاکزمان : 4:37, حجم : 4.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید سینا پارسیان به نام یه پیرزن مردهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام یه پیرزن مردهزمان : 7:08, حجم : 6.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید سینا پارسیان به نام آشیلدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام آشیلزمان : 4:57, حجم : 4.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید سینا پارسیان به نام الدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام الزمان : 5:18, حجم : 4.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید سینا پارسیان به نام کشتی 3دانلود اهنگ سینا پارسیان به نام کشتی 3زمان : 5:04, حجم : 4.63 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید سینا پارسیان به نام زهرهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام زهرهزمان : 4:30, حجم : 4.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید سینا پارسیان به نام تکیه گاهدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام تکیه گاهزمان : 5:14, حجم : 4.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید سینا پارسیان به نام قطاردانلود اهنگ سینا پارسیان به نام قطارزمان : 3:51, حجم : 3.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید سینا پارسیان به نام زهر چشمدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام زهر چشمزمان : 4:14, حجم : 3.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید سینا پارسیان به نام جشن شکر گزاری هیچدانلود اهنگ سینا پارسیان به نام جشن شکر گزاری هیچزمان : 7:26, حجم : 6.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید سینا پارسیان به نام زرگردانلود اهنگ سینا پارسیان به نام زرگرزمان : 6:42, حجم : 6.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر سینا پارسیان

  ارسال نظر

  0 نظر