آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم علیرضا قربانی
 4. آلبوم روی در آفتاب

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای روی در آفتاب از علیرضا قربانی

Download New Album By Alireza Ghorbani

تعداد اهنگ ها : 20

دانلود آلبوم روی در آفتاب از علیرضا قربانی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. به سوگ
 2. 2. به چله
 3. 3. به شوریدن
 4. 4. به راه
 5. 5. به دریا
 6. 6. به نای
 7. 7. به نقش
 8. 8. به شکوفه ها
 9. 9. به رود
 10. 10. به روی یار
 11. 11. به رسم هزاران
 12. 12. به آفتابم
 13. 13. به خفتگان
 14. 14. به روشنی
 15. 15. به چاه
 16. 16. به شب
 17. 17. به ماه
 18. 18. به مستی
 19. 19. به پایان
 20. 20. بی گاه شد

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به سوگدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به سوگزمان : 5:15, حجم : 3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به چلهدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به چلهزمان : 4:42, حجم : 2.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به شوریدندانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به شوریدنزمان : 8:28, حجم : 4.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به راهدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به راهزمان : 2:00, حجم : 1.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به دریادانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به دریازمان : 5:25, حجم : 3.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به نایدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به نایزمان : 3:43, حجم : 2.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به نقشدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به نقشزمان : 2:16, حجم : 1.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به شکوفه هادانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به شکوفه هازمان : 2:31, حجم : 1.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به روددانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به رودزمان : 7:08, حجم : 4.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به روی یاردانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به روی یارزمان : 2:00, حجم : 1.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به رسم هزاراندانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به رسم هزارانزمان : 2:59, حجم : 1.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به آفتابمدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به آفتابمزمان : 7:08, حجم : 4.08 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به خفتگاندانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به خفتگانزمان : 4:33, حجم : 2.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به روشنیدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به روشنیزمان : 3:16, حجم : 1.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به چاهدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به چاهزمان : 2:33, حجم : 1.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به شبدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به شبزمان : 5:01, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به ماهدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به ماهزمان : 2:15, حجم : 1.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به مستیدانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به مستیزمان : 2:18, حجم : 1.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام به پایاندانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام به پایانزمان : 4:13, حجم : 2.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید علیرضا قربانی به نام بی گاه شددانلود اهنگ علیرضا قربانی به نام بی گاه شدزمان : 11:36, حجم : 6.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر علیرضا قربانی

ارسال نظر

0 نظر