آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم ادی عطار
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از ادی عطار

Download New Album By Eddie Attar

تعداد اهنگ ها : 21

دانلود آلبوم آهنگ تکی از ادی عطار

لیست اهنگ ها :

 1. 1. Wonder
 2. 2. حواسم
 3. 3. حس میکنم
 4. 4. نمیزاری برم
 5. 5. عادت
 6. 6. سرگرمی
 7. 7. سرگردون
 8. 8. دوره گرد
 9. 9. مطمئنم
 10. 10. روبراه
 11. 11. بذار بره
 12. 12. آرومم
 13. 13. عزیزم
 14. 14. داغونه
 15. 15. نمیدونی نه
 16. 16. نه بیخیال
 17. 17. برو
 18. 18. رد پا
 19. 19. خودت چی
 20. 20. الکی خوش
 21. 21. منو دریاب

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ادی عطار به نام Wonderدانلود اهنگ ادی عطار به نام Wonderزمان : 4:22, حجم : 2.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید ادی عطار به نام حواسمدانلود اهنگ ادی عطار به نام حواسمزمان : 2:58, حجم : 1.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید ادی عطار به نام حس میکنمدانلود اهنگ ادی عطار به نام حس میکنمزمان : 2:55, حجم : 1.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید ادی عطار به نام نمیزاری برمدانلود اهنگ ادی عطار به نام نمیزاری برمزمان : 3:24, حجم : 3.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید ادی عطار به نام عادتدانلود اهنگ ادی عطار به نام عادتزمان : 3:14, حجم : 2.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید ادی عطار به نام سرگرمیدانلود اهنگ ادی عطار به نام سرگرمیزمان : 2:56, حجم : 2.69 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید ادی عطار به نام سرگردوندانلود اهنگ ادی عطار به نام سرگردونزمان : 3:38, حجم : 7.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید ادی عطار به نام دوره گرددانلود اهنگ ادی عطار به نام دوره گردزمان : 3:27, حجم : 6.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید ادی عطار به نام مطمئنمدانلود اهنگ ادی عطار به نام مطمئنمزمان : 3:20, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید ادی عطار به نام روبراهدانلود اهنگ ادی عطار به نام روبراهزمان : 3:10, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید ادی عطار به نام بذار برهدانلود اهنگ ادی عطار به نام بذار برهزمان : 3:47, حجم : 3.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید ادی عطار به نام آروممدانلود اهنگ ادی عطار به نام آروممزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید ادی عطار به نام عزیزمدانلود اهنگ ادی عطار به نام عزیزمزمان : 3:45, حجم : 3.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید ادی عطار به نام داغونهدانلود اهنگ ادی عطار به نام داغونهزمان : 4:28, حجم : 4.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید ادی عطار به نام نمیدونی نهدانلود اهنگ ادی عطار به نام نمیدونی نهزمان : 2:55, حجم : 2.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید ادی عطار به نام نه بیخیالدانلود اهنگ ادی عطار به نام نه بیخیالزمان : 3:33, حجم : 3.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید ادی عطار به نام برودانلود اهنگ ادی عطار به نام بروزمان : 3:42, حجم : 3.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید ادی عطار به نام رد پادانلود اهنگ ادی عطار به نام رد پازمان : 3:07, حجم : 2.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید ادی عطار به نام خودت چیدانلود اهنگ ادی عطار به نام خودت چیزمان : 3:09, حجم : 2.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید ادی عطار به نام الکی خوشدانلود اهنگ ادی عطار به نام الکی خوشزمان : 3:38, حجم : 3.32 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید ادی عطار به نام منو دریابدانلود اهنگ ادی عطار به نام منو دریابزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ادی عطار

ارسال نظر

1 نظر
محمد در جمعه 21 اردیبهشت 1397 گفته :

بسیار عالی