آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم فرامرز پایور
 4. آلبوم دستور سنتور

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای دستور سنتور از فرامرز پایور

Download New Album By Faramarz Payor

تعداد اهنگ ها : 55

دانلود آلبوم دستور سنتور از فرامرز پایور

لیست اهنگ ها :

 1. 1. کوک سنتور
 2. 2. درس ۱
 3. 3. درس ۲
 4. 4. درس ۳
 5. 5. درس ۴
 6. 6. درس ۵
 7. 7. درس ۶
 8. 8. درس ۷
 9. 9. درس ۸
 10. 10. درس ۹
 11. 11. درس ۱۰
 12. 12. درس ۱۱
 13. 13. درس ۱۲
 14. 14. درس ۱۳
 15. 15. درس ۱۴
 16. 16. درس ۱۵
 17. 17. درس ۱۶
 18. 18. درس ۱۷
 19. 19. درس ۱۸
 20. 20. درس ۱۹
 21. 21. درس ۲۰
 22. 22. درس ۲۱
 23. 23. درس ۲۲
 24. 24. درس ۲۴ (گرایلی)
 25. 25. درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)
 26. 26. درس ۲۷ (شهرآشوب)
 27. 27. درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)
 28. 28. درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)
 29. 29. درس ۲۹
 30. 30. درس ۳۰
 31. 31. درس ۲۸ (زرد ملیجه)
 32. 32. درس ۳۲
 33. 33. درس ۳۱ (جفتایی)
 34. 34. درس ۳۳ (حربی)
 35. 35. درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)
 36. 36. درس ۳۵ (رقص چوبی)
 37. 37. درس ۳۷ (پادشه خوبان)
 38. 38. درس ۳۶ (ضربی ترک)
 39. 39. تمرینهای ریز ۱
 40. 40. تمرینهای ریز ۲
 41. 41. تمرینهای ریز ۳
 42. 42. تمرینهای ریز ۴
 43. 43. تمرینهای ریز ۵
 44. 44. تمرینهای تکیه ۱
 45. 45. تمرینهای ریز ۶
 46. 46. تمرینهای تکیه ۲
 47. 47. تمرینهای تکیه ۳
 48. 48. تمرینهای تکیه ۴
 49. 49. تمرینهای تکیه ۵
 50. 50. تمرینهای تکیه ۶
 51. 51. تمرینهای تکیه ۷
 52. 52. تمرینهای تکیه ۸
 53. 53. تمرینهای تکیه ۹
 54. 54. تمرینهای تکیه ۱۰
 55. 55. تمرینهای تکیه ۱۱

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید فرامرز پایور به نام کوک سنتوردانلود اهنگ فرامرز پایور به نام کوک سنتورزمان : 1:02, حجم : 605.74 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱زمان : 1:12, حجم : 704.72 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲زمان : 1:39, حجم : 966.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳زمان : 0:52, حجم : 507.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۴دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۴زمان : 0:58, حجم : 565.94 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۵دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۵زمان : 2:20, حجم : 1.34 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۶دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۶زمان : 1:13, حجم : 711.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۷دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۷زمان : 2:12, حجم : 1.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۸دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۸زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۹دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۹زمان : 2:14, حجم : 1.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۰دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۰زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۱زمان : 1:19, حجم : 774.11 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۲زمان : 1:22, حجم : 799.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۳دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۳زمان : 1:56, حجم : 1.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۴دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۴زمان : 1:59, حجم : 1.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۵دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۵زمان : 2:15, حجم : 1.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۶دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۶زمان : 1:30, حجم : 878.19 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۷دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۷زمان : 1:40, حجم : 980.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۸دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۸زمان : 1:09, حجم : 669.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۱۹دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۱۹زمان : 0:35, حجم : 342.22 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۰دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۰زمان : 1:46, حجم : 1.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۱زمان : 1:32, حجم : 894.77 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۲زمان : 1:43, حجم : 1005.48 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۴ (گرایلی)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۴ (گرایلی)زمان : 1:00, حجم : 582.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۵ (چهارمضراب دشتی)زمان : 4:25, حجم : 2.53 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۷ (شهرآشوب)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۷ (شهرآشوب)زمان : 2:17, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۳ (چهارمضراب ترک)زمان : , حجم : , کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۶ (سه مضراب ابوعطا)زمان : 4:27, حجم : 2.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۹دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۹زمان : 3:23, حجم : 1.94 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۰دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۰زمان : 2:03, حجم : 1.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
31اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۲۸ (زرد ملیجه)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۲۸ (زرد ملیجه)زمان : 4:24, حجم : 2.52 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
32اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۲زمان : 2:49, حجم : 1.61 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
33اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۱ (جفتایی)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۱ (جفتایی)زمان : 2:38, حجم : 1.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
34اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۳ (حربی)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۳ (حربی)زمان : 2:22, حجم : 1.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
35اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۴ (چهارمضراب سه گاه)زمان : 4:50, حجم : 2.77 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
36اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۵ (رقص چوبی)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۵ (رقص چوبی)زمان : 4:03, حجم : 2.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
37اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۷ (پادشه خوبان)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۷ (پادشه خوبان)زمان : 2:22, حجم : 1.36 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
38اهنگ جدید فرامرز پایور به نام درس ۳۶ (ضربی ترک)دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام درس ۳۶ (ضربی ترک)زمان : 2:45, حجم : 1.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
39اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۱زمان : 1:37, حجم : 948.6 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
40اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۲زمان : 1:57, حجم : 1.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
41اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۳دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۳زمان : 0:54, حجم : 525.38 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
42اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۴دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۴زمان : 1:12, حجم : 698.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
43اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۵دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۵زمان : 2:20, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
44اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱زمان : 0:53, حجم : 522.32 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
45اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۶دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای ریز ۶زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
46اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۲دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۲زمان : 1:09, حجم : 673.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
47اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۳دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۳زمان : 2:08, حجم : 1.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
48اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۴دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۴زمان : 1:15, حجم : 732.27 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
49اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۵دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۵زمان : 1:03, حجم : 614.41 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
50اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۶دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۶زمان : 1:40, حجم : 980.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
51اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۷دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۷زمان : 0:51, حجم : 498.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
52اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۸دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۸زمان : 0:48, حجم : 473.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
53اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۹دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۹زمان : 0:47, حجم : 457.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
54اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۰دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۰زمان : 0:48, حجم : 468.24 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
55اهنگ جدید فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۱دانلود اهنگ فرامرز پایور به نام تمرینهای تکیه ۱۱زمان : 2:18, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر فرامرز پایور

ارسال نظر

1 نظر
مهدی در شنبه 18 اردیبهشت 1395 گفته :

وافعا عالی ممنون خیلی عالی هستید دوستون دارم هرکی دان نکنه اهنگارو ضرر کرده