آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم ادیب خوانساری
 4. آلبوم مجموع آثار ۱

ایران پرفکت | خرید و فروش پرفکت مانی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای مجموع آثار ۱ از ادیب خوانساری

تعداد اهنگ ها : 30

دانلود آلبوم مجموع آثار ۱ از ادیب خوانساری

لیست اهنگ ها :

 1. 1. درآمد - شور
 2. 2. گوشه ابوعطا - شور
 3. 3. آواز رضوی - شور
 4. 4. قجر و قرچه - شور
 5. 5. رضوی - شور
 6. 6. سلمک فرود - شور
 7. 7. درآمد - ابوعطا
 8. 8. حجاز ضربی ادامه حجاز - ابوعطا
 9. 9. فرود - ابوعطا
 10. 10. چهار باغ - ابوعطا
 11. 11. مثنوی - ابوعطا
 12. 12. حسن موسوی - ابوعطا
 13. 13. سیخی - ابوعطا
 14. 14. یتیمک - ابوعطا
 15. 15. درآمد - بیات ترک
 16. 16. گوشه دشتی - بیات ترک
 17. 17. جامه داران - بیات ترک
 18. 18. فرود - بیات ترک
 19. 19. شکسته فرود - بیات ترک
 20. 20. شهابی - بیات ترک
 21. 21. قطر فرود - بیات ترک
 22. 22. درآمد - افشاری
 23. 23. جامه داران - افشاری
 24. 24. فرود - افشاری
 25. 25. عراق سازی - افشاری
 26. 26. عراق - افشاری
 27. 27. فرود اشاره به ماهور - افشاری
 28. 28. رهاب - افشاری
 29. 29. مثنوی پیچ - افشاری
 30. 30. فرود ۲ - افشاری

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد - شورزمان : 2:31, حجم : 1.44 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام گوشه ابوعطا - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام گوشه ابوعطا - شورزمان : 2:54, حجم : 1.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام آواز رضوی - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام آواز رضوی - شورزمان : 2:52, حجم : 1.64 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام قجر و قرچه - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام قجر و قرچه - شورزمان : 2:59, حجم : 1.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام رضوی - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام رضوی - شورزمان : 1:19, حجم : 768.49 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام سلمک فرود - شوردانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام سلمک فرود - شورزمان : 0:26, حجم : 252.17 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد - ابوعطازمان : 4:03, حجم : 2.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حجاز ضربی ادامه حجاز - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام حجاز ضربی ادامه حجاز - ابوعطازمان : 2:29, حجم : 1.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام فرود - ابوعطازمان : 0:27, حجم : 694.71 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام چهار باغ - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام چهار باغ - ابوعطازمان : 2:14, حجم : 1.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام مثنوی - ابوعطازمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام حسن موسوی - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام حسن موسوی - ابوعطازمان : 1:38, حجم : 961.1 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام سیخی - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام سیخی - ابوعطازمان : 1:32, حجم : 900.64 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام یتیمک - ابوعطادانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام یتیمک - ابوعطازمان : 2:33, حجم : 1.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد - بیات ترکزمان : 3:42, حجم : 2.12 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام گوشه دشتی - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام گوشه دشتی - بیات ترکزمان : 2:20, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام جامه داران - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام جامه داران - بیات ترکزمان : 1:32, حجم : 896.81 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام فرود - بیات ترکزمان : 0:51, حجم : 499.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام شکسته فرود - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام شکسته فرود - بیات ترکزمان : 2:07, حجم : 1.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام شهابی - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام شهابی - بیات ترکزمان : 3:21, حجم : 1.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام قطر فرود - بیات ترکدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام قطر فرود - بیات ترکزمان : 2:39, حجم : 1.51 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام درآمد - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد - افشاریزمان : 3:48, حجم : 2.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام جامه داران - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام جامه داران - افشاریزمان : 2:27, حجم : 1.4 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام فرود - افشاریزمان : 0:58, حجم : 567.73 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام عراق سازی - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام عراق سازی - افشاریزمان : 0:34, حجم : 336.86 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام عراق - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام عراق - افشاریزمان : 1:23, حجم : 807.78 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود اشاره به ماهور - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام فرود اشاره به ماهور - افشاریزمان : 1:04, حجم : 625.13 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام رهاب - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام رهاب - افشاریزمان : 3:07, حجم : 1.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام مثنوی پیچ - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام مثنوی پیچ - افشاریزمان : 3:06, حجم : 1.78 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید ادیب خوانساری به نام فرود ۲ - افشاریدانلود اهنگ ادیب خوانساری به نام فرود ۲ - افشاریزمان : 0:30, حجم : 296.3 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ادیب خوانساری

ارسال نظر

0 نظر