آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم فریدون پوررضا
 4. آلبوم پس از باران

ایران پرفکت | خرید و فروش پرفکت مانی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای پس از باران از فریدون پوررضا

تعداد اهنگ ها : 35

دانلود آلبوم پس از باران از فریدون پوررضا

لیست اهنگ ها :

 1. 1. قسمت ۱
 2. 2. قسمت ۲
 3. 3. قسمت ۳
 4. 4. قسمت ۴
 5. 5. قسمت ۵
 6. 6. قسمت ۶
 7. 7. قسمت ۷
 8. 8. قسمت ۸
 9. 9. قسمت ۹
 10. 10. قسمت ۱۰
 11. 11. قسمت ۱۱
 12. 12. قسمت ۱۲
 13. 13. قسمت ۱۳
 14. 14. قسمت ۱۴
 15. 15. قسمت ۱۵
 16. 16. قسمت ۱۶
 17. 17. قسمت ۱۷
 18. 18. قسمت ۱۸
 19. 19. قسمت ۱۹
 20. 20. قسمت ۲۰
 21. 21. قسمت ۲۱
 22. 22. قسمت ۲۲
 23. 23. قسمت ۲۳
 24. 24. قسمت ۲۴
 25. 25. قسمت ۲۵
 26. 26. قسمت ۲۶
 27. 27. قسمت ۲۷
 28. 28. قسمت ۲۸
 29. 29. قسمت ۲۹
 30. 30. قسمت ۳۰
 31. 31. قسمت ۳۱
 32. 32. قسمت ۳۲
 33. 33. قسمت ۳۳
 34. 34. قسمت ۳۴
 35. 35. قسمت ۳۵

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱زمان : 2:43, حجم : 1.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲زمان : 0:54, حجم : 529.72 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳زمان : 3:26, حجم : 1.97 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۴دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۴زمان : 5:56, حجم : 3.39 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۵دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۵زمان : 1:35, حجم : 925.13 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۶دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۶زمان : 1:38, حجم : 957.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۷دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۷زمان : 0:43, حجم : 416.45 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۸دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۸زمان : 1:32, حجم : 901.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۹دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۹زمان : 1:36, حجم : 934.82 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۰دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۰زمان : 0:48, حجم : 468.49 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۱دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۱زمان : 1:51, حجم : 1.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۲دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۲زمان : 1:56, حجم : 1.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۳دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۳زمان : 1:14, حجم : 724.11 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۴دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۴زمان : 1:12, حجم : 702.42 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۵دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۵زمان : 2:06, حجم : 1.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۶دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۶زمان : 1:16, حجم : 747.07 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۷دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۷زمان : 0:54, حجم : 523.85 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۸دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۸زمان : 1:12, حجم : 702.68 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۹دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۱۹زمان : 0:31, حجم : 298.34 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۰دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۰زمان : 2:56, حجم : 1.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۱دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۱زمان : 1:07, حجم : 657.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
22اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۲دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۲زمان : 0:32, حجم : 313.14 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
23اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۳دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۳زمان : 1:38, حجم : 952.68 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
24اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۴دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۴زمان : 2:05, حجم : 1.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
25اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۵دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۵زمان : 0:39, حجم : 382.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
26اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۶دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۶زمان : 1:36, حجم : 938.65 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
27اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۷دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۷زمان : 1:14, حجم : 726.91 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
28اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۸دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۸زمان : 1:29, حجم : 865.43 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
29اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۹دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۲۹زمان : 2:53, حجم : 1.65 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
30اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۰دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۰زمان : 1:17, حجم : 747.32 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
31اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۱دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۱زمان : 1:04, حجم : 623.6 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
32اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۲دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۲زمان : 2:45, حجم : 1.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
33اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۳دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۳زمان : 1:09, حجم : 671.04 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
34اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۴دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۴زمان : 1:10, حجم : 684.82 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
35اهنگ جدید فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۵دانلود اهنگ فریدون پوررضا به نام قسمت ۳۵زمان : 1:48, حجم : 1.03 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر فریدون پوررضا

ارسال نظر

1 نظر