آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم مجید اخشابی
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از مجید اخشابی

Download New Album By Majid Akhshabi

تعداد اهنگ ها : 54

دانلود آلبوم آهنگ تکی از مجید اخشابی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. بنی آدم
 2. 2. نو بهار
 3. 3. تیتراژ طنز چهار چرخ
 4. 4. سمت باران
 5. 5. بازتاب
 6. 6. مروارید بارون
 7. 7. نقطه سر خط
 8. 8. بهار آیین
 9. 9. تعبیر
 10. 10. حضرت باران
 11. 11. مواظب خودت باش
 12. 12. درخت دوستی
 13. 13. دعای تحویل سال
 14. 14. جشن پرنده ها
 15. 15. نیایش
 16. 16. پدر
 17. 17. ماه دل آرا
 18. 18. پیدا و پنهان
 19. 19. دل تنگ فردا
 20. 20. آستان جانان
 21. 21. آب و آینه
 22. 22. حرمت
 23. 23. ماه و پری
 24. 24. خوشا شیراز
 25. 25. دقایق حرم
 26. 26. آخرین قطره آب
 27. 27. انگیزه تماشا
 28. 28. بازی
 29. 29. رمز عبور
 30. 30. صبحی دیگر
 31. 31. معجزه بهار
 32. 32. اومد بهار
 33. 33. سالی که میخوام
 34. 34. فصل اقاقی
 35. 35. دمدمی
 36. 36. غریب تنها
 37. 37. گلگشت
 38. 38. دل آهو
 39. 39. حس مشترک
 40. 40. سردار بی سر
 41. 41. قلمرو
 42. 42. گل صبح
 43. 43. فقط آرزو کن
 44. 44. هنگام پرواز
 45. 45. مادر
 46. 46. سین سلام
 47. 47. تردید
 48. 48. خلاصم کن
 49. 49. نذر هر سال
 50. 50. نامی سر
 51. 51. انتخاب من
 52. 52. زلف بر باد بده
 53. 53. حیفه
 54. 54. عیدی امسال

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بنی آدمدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام بنی آدمزمان : 4:18, حجم : 2.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نو بهاردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام نو بهارزمان : 3:31, حجم : 2.01 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تیتراژ طنز چهار چرخدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام تیتراژ طنز چهار چرخزمان : 2:32, حجم : 1.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سمت باراندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام سمت بارانزمان : 3:57, حجم : 2.26 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازتابدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام بازتابزمان : 3:40, حجم : 2.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مروارید باروندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام مروارید بارونزمان : 4:56, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نقطه سر خطدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام نقطه سر خطزمان : 3:05, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بهار آییندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام بهار آیینزمان : 4:48, حجم : 8.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تعبیردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام تعبیرزمان : 3:34, حجم : 8.17 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حضرت باراندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام حضرت بارانزمان : 3:45, حجم : 8.58 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مواظب خودت باشدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام مواظب خودت باشزمان : 2:20, حجم : 5.33 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید مجید اخشابی به نام درخت دوستیدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام درخت دوستیزمان : , حجم : 2.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دعای تحویل سالدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام دعای تحویل سالزمان : 1:57, حجم : 1.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید مجید اخشابی به نام جشن پرنده هادانلود اهنگ مجید اخشابی به نام جشن پرنده هازمان : 2:55, حجم : 2.68 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نیایشدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام نیایشزمان : 2:39, حجم : 6.05 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید مجید اخشابی به نام پدردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام پدرزمان : 5:06, حجم : 4.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه دل آرادانلود اهنگ مجید اخشابی به نام ماه دل آرازمان : 3:49, حجم : 8.72 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید مجید اخشابی به نام پیدا و پنهاندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام پیدا و پنهانزمان : 3:23, حجم : 7.76 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل تنگ فردادانلود اهنگ مجید اخشابی به نام دل تنگ فردازمان : 2:29, حجم : 5.7 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آستان جاناندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام آستان جانانزمان : 2:36, حجم : 5.93 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آب و آینهدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام آب و آینهزمان : 3:35, حجم : 8.2 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
22اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حرمتدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام حرمتزمان : 4:43, حجم : 10.8 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
23اهنگ جدید مجید اخشابی به نام ماه و پریدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام ماه و پریزمان : 4:01, حجم : 9.19 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
کمکی
24اهنگ جدید مجید اخشابی به نام خوشا شیرازدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام خوشا شیراززمان : 3:17, حجم : 4.5 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
25اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دقایق حرمدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام دقایق حرمزمان : 4:32, حجم : 4.16 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
26اهنگ جدید مجید اخشابی به نام آخرین قطره آبدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام آخرین قطره آبزمان : 5:12, حجم : 4.66 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
27اهنگ جدید مجید اخشابی به نام انگیزه تماشادانلود اهنگ مجید اخشابی به نام انگیزه تماشازمان : 3:22, حجم : 3.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
28اهنگ جدید مجید اخشابی به نام بازیدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام بازیزمان : 2:58, حجم : 2.74 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
29اهنگ جدید مجید اخشابی به نام رمز عبوردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام رمز عبورزمان : 4:17, حجم : 3.85 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
30اهنگ جدید مجید اخشابی به نام صبحی دیگردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام صبحی دیگرزمان : 2:40, حجم : 2.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
31اهنگ جدید مجید اخشابی به نام معجزه بهاردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام معجزه بهارزمان : 2:08, حجم : 1.96 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
32اهنگ جدید مجید اخشابی به نام اومد بهاردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام اومد بهارزمان : 1:26, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
33اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سالی که میخوامدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام سالی که میخوامزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
34اهنگ جدید مجید اخشابی به نام فصل اقاقیدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام فصل اقاقیزمان : 3:35, حجم : 3.28 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
35اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دمدمیدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام دمدمیزمان : 3:21, حجم : 3.11 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
36اهنگ جدید مجید اخشابی به نام غریب تنهادانلود اهنگ مجید اخشابی به نام غریب تنهازمان : 4:07, حجم : 3.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
37اهنگ جدید مجید اخشابی به نام گلگشتدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام گلگشتزمان : 3:53, حجم : 3.55 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
38اهنگ جدید مجید اخشابی به نام دل آهودانلود اهنگ مجید اخشابی به نام دل آهوزمان : 3:01, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
39اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حس مشترکدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام حس مشترکزمان : 2:39, حجم : 2.42 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
40اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سردار بی سردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام سردار بی سرزمان : 4:51, حجم : 4.37 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
41اهنگ جدید مجید اخشابی به نام قلمرودانلود اهنگ مجید اخشابی به نام قلمروزمان : 3:25, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
42اهنگ جدید مجید اخشابی به نام گل صبحدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام گل صبحزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
43اهنگ جدید مجید اخشابی به نام فقط آرزو کندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام فقط آرزو کنزمان : 4:06, حجم : 3.7 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
44اهنگ جدید مجید اخشابی به نام هنگام پروازدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام هنگام پرواززمان : 3:53, حجم : 3.6 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
45اهنگ جدید مجید اخشابی به نام مادردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام مادرزمان : 3:47, حجم : 3.46 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
46اهنگ جدید مجید اخشابی به نام سین سلامدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام سین سلامزمان : 3:42, حجم : 3.58 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
47اهنگ جدید مجید اخشابی به نام تردیددانلود اهنگ مجید اخشابی به نام تردیدزمان : 3:08, حجم : 2.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
48اهنگ جدید مجید اخشابی به نام خلاصم کندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام خلاصم کنزمان : 3:07, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
49اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نذر هر سالدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام نذر هر سالزمان : 3:23, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
50اهنگ جدید مجید اخشابی به نام نامی سردانلود اهنگ مجید اخشابی به نام نامی سرزمان : 6:04, حجم : 5.54 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
51اهنگ جدید مجید اخشابی به نام انتخاب مندانلود اهنگ مجید اخشابی به نام انتخاب منزمان : 3:23, حجم : 3.21 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
52اهنگ جدید مجید اخشابی به نام زلف بر باد بدهدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام زلف بر باد بدهزمان : 3:03, حجم : 2.79 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
53اهنگ جدید مجید اخشابی به نام حیفهدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام حیفهزمان : 3:08, حجم : 2.86 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
54اهنگ جدید مجید اخشابی به نام عیدی امسالدانلود اهنگ مجید اخشابی به نام عیدی امسالزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر مجید اخشابی

ارسال نظر

0 نظر