آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم مجید انتظامی
 4. آلبوم دوئل

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای دوئل از مجید انتظامی

تعداد اهنگ ها : 19

دانلود آلبوم دوئل از مجید انتظامی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. میدان مین
 2. 2. هجوم
 3. 3. اسارت
 4. 4. مهر
 5. 5. داغ نگاه
 6. 6. مقاومت
 7. 7. جشن روستا
 8. 8. اروند
 9. 9. سقوط
 10. 10. نفوذ
 11. 11. طوفان
 12. 12. نشان
 13. 13. قرنطینه
 14. 14. پیشروی
 15. 15. صندوقچه
 16. 16. زینال
 17. 17. دیدار
 18. 18. یاور
 19. 19. یادگار هانیه

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید مجید انتظامی به نام میدان میندانلود اهنگ مجید انتظامی به نام میدان مینزمان : 3:03, حجم : 1.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید مجید انتظامی به نام هجومدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام هجومزمان : 1:05, حجم : 636.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید مجید انتظامی به نام اسارتدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام اسارتزمان : 5:46, حجم : 3.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید مجید انتظامی به نام مهردانلود اهنگ مجید انتظامی به نام مهرزمان : 2:19, حجم : 1.33 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید مجید انتظامی به نام داغ نگاهدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام داغ نگاهزمان : 1:10, حجم : 679.97 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید مجید انتظامی به نام مقاومتدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام مقاومتزمان : 1:49, حجم : 1.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید مجید انتظامی به نام جشن روستادانلود اهنگ مجید انتظامی به نام جشن روستازمان : 4:07, حجم : 2.35 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید مجید انتظامی به نام ارونددانلود اهنگ مجید انتظامی به نام اروندزمان : 3:00, حجم : 1.71 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید مجید انتظامی به نام سقوطدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام سقوطزمان : 2:06, حجم : 1.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید مجید انتظامی به نام نفوذدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام نفوذزمان : 5:13, حجم : 2.98 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید مجید انتظامی به نام طوفاندانلود اهنگ مجید انتظامی به نام طوفانزمان : 2:14, حجم : 1.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید مجید انتظامی به نام نشاندانلود اهنگ مجید انتظامی به نام نشانزمان : 1:35, حجم : 924.87 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید مجید انتظامی به نام قرنطینهدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام قرنطینهزمان : 2:12, حجم : 1.25 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید مجید انتظامی به نام پیشرویدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام پیشرویزمان : 2:36, حجم : 1.49 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید مجید انتظامی به نام صندوقچهدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام صندوقچهزمان : 2:16, حجم : 1.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید مجید انتظامی به نام زینالدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام زینالزمان : 3:34, حجم : 2.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید مجید انتظامی به نام دیداردانلود اهنگ مجید انتظامی به نام دیدارزمان : 1:27, حجم : 850.64 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید مجید انتظامی به نام یاوردانلود اهنگ مجید انتظامی به نام یاورزمان : 3:40, حجم : 2.09 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید مجید انتظامی به نام یادگار هانیهدانلود اهنگ مجید انتظامی به نام یادگار هانیهزمان : 2:55, حجم : 1.67 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر مجید انتظامی

ارسال نظر

0 نظر