آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم محمد موسوی
 4. آلبوم همایون

ایران پرفکت | خرید و فروش پرفکت مانی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای همایون از محمد موسوی

تعداد اهنگ ها : 30

دانلود آلبوم همایون از محمد موسوی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. پیش درآمد (همایون)
 2. 2. درآمد (همایون)
 3. 3. کرمانشاه (همایون)
 4. 4. شوشتری (همایون)
 5. 5. چهارمضراب (همایون)
 6. 6. می گلی (همایون)
 7. 7. شوشتری ۲ (همایون)
 8. 8. لیلی مجنون (همایون)
 9. 9. بیداد ‌(همایون)
 10. 10. چهار مضراب فرود (همایون)
 11. 11. بیداد شوشتری (همایون)
 12. 12. رنگ (همایون)
 13. 13. پیش درآمد (مخالف سه گاه)
 14. 14. در آمد مخالف (مخالف سه گاه)
 15. 15. نغمه مفلوب (مخالف سه گاه)
 16. 16. مخالف (مخالف سه گاه)
 17. 17. چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
 18. 18. حاجی حسینی (مخالف سه گاه)
 19. 19. مثنوی مخالف - فرود (مخالف سه گاه)
 20. 20. مقدمه دشتی
 21. 21. درآمد (دشتی)
 22. 22. دشتستانی (دشتی)
 23. 23. چهارمضراب (دشتی)
 24. 24. قطر (دشتی)
 25. 25. رنگ (دشتی)
 26. 26. درآمد ۲ (همایون)
 27. 27. پیش درآمد ۲ (همایون)
 28. 28. کرمانشاه ۲ (همایون)
 29. 29. چکاوک (همایون)
 30. 30. چهارمضراب ۲ (همایون)

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید محمد موسوی به نام پیش درآمد (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام پیش درآمد (همایون)زمان : 3:20, حجم : 1.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید محمد موسوی به نام درآمد (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام درآمد (همایون)زمان : 0:46, حجم : 447.07 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید محمد موسوی به نام کرمانشاه (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام کرمانشاه (همایون)زمان : 0:43, حجم : 416.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید محمد موسوی به نام شوشتری (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام شوشتری (همایون)زمان : 1:36, حجم : 937.63 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید محمد موسوی به نام چهارمضراب (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چهارمضراب (همایون)زمان : 3:13, حجم : 1.84 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید محمد موسوی به نام می گلی (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام می گلی (همایون)زمان : 0:36, حجم : 353.7 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید محمد موسوی به نام شوشتری ۲ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام شوشتری ۲ (همایون)زمان : 0:33, حجم : 319.26 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید محمد موسوی به نام لیلی مجنون (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام لیلی مجنون (همایون)زمان : 0:38, حجم : 367.73 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید محمد موسوی به نام بیداد ‌(همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام بیداد ‌(همایون)زمان : 1:01, حجم : 599.36 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید محمد موسوی به نام چهار مضراب فرود (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چهار مضراب فرود (همایون)زمان : 3:18, حجم : 1.89 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید محمد موسوی به نام بیداد شوشتری (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام بیداد شوشتری (همایون)زمان : 3:09, حجم : 1.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید محمد موسوی به نام رنگ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام رنگ (همایون)زمان : 1:05, حجم : 632.52 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید محمد موسوی به نام پیش درآمد (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام پیش درآمد (مخالف سه گاه)زمان : 2:44, حجم : 1.56 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید محمد موسوی به نام در آمد مخالف (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام در آمد مخالف (مخالف سه گاه)زمان : 0:54, حجم : 531.5 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید محمد موسوی به نام نغمه مفلوب (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام نغمه مفلوب (مخالف سه گاه)زمان : 0:34, حجم : 334.82 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید محمد موسوی به نام مخالف (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام مخالف (مخالف سه گاه)زمان : 0:30, حجم : 296.55 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید محمد موسوی به نام چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)زمان : 5:01, حجم : 2.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید محمد موسوی به نام حاجی حسینی (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام حاجی حسینی (مخالف سه گاه)زمان : 1:04, حجم : 620.28 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید محمد موسوی به نام مثنوی مخالف - فرود (مخالف سه گاه)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام مثنوی مخالف - فرود (مخالف سه گاه)زمان : 2:15, حجم : 1.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید محمد موسوی به نام مقدمه دشتیدانلود اهنگ محمد موسوی به نام مقدمه دشتیزمان : 0:34, حجم : 336.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید محمد موسوی به نام درآمد (دشتی)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام درآمد (دشتی)زمان : 0:58, حجم : 566.71 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
22اهنگ جدید محمد موسوی به نام دشتستانی (دشتی)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام دشتستانی (دشتی)زمان : 2:24, حجم : 1.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
23اهنگ جدید محمد موسوی به نام چهارمضراب (دشتی)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چهارمضراب (دشتی)زمان : 7:31, حجم : 4.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
24اهنگ جدید محمد موسوی به نام قطر (دشتی)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام قطر (دشتی)زمان : 1:39, حجم : 969 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
25اهنگ جدید محمد موسوی به نام رنگ (دشتی)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام رنگ (دشتی)زمان : 1:31, حجم : 889.67 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
26اهنگ جدید محمد موسوی به نام درآمد ۲ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام درآمد ۲ (همایون)زمان : 0:45, حجم : 444 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
27اهنگ جدید محمد موسوی به نام پیش درآمد ۲ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام پیش درآمد ۲ (همایون)زمان : 3:21, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
28اهنگ جدید محمد موسوی به نام کرمانشاه ۲ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام کرمانشاه ۲ (همایون)زمان : 0:43, حجم : 418.75 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
29اهنگ جدید محمد موسوی به نام چکاوک (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چکاوک (همایون)زمان : 1:03, حجم : 616.2 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
30اهنگ جدید محمد موسوی به نام چهارمضراب ۲ (همایون)دانلود اهنگ محمد موسوی به نام چهارمضراب ۲ (همایون)زمان : 3:17, حجم : 1.88 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر محمد موسوی

ارسال نظر

0 نظر