آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم امید شیرازی
 4. آلبوم تک اهنگ ها

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای آهنگ تکی از امید شیرازی

تعداد اهنگ ها : 40

دانلود آلبوم آهنگ تکی از امید شیرازی

لیست اهنگ ها :

 1. 1. گندم
 2. 2. غزل بانو
 3. 3. چشم میشی
 4. 4. برو واسه خودت
 5. 5. بی مقدمه
 6. 6. درویش
 7. 7. منتظرم نزار
 8. 8. بغض
 9. 9. من اینجام
 10. 10. سرخورده
 11. 11. گندم ۲
 12. 12. حضرت عشق
 13. 13. جالب اینجاست
 14. 14. خداحافظ
 15. 15. شبیه قدیما
 16. 16. نازی
 17. 17. قیصر نه تویی نه من نه بهروز
 18. 18. گلبرگ های بوسه
 19. 19. احساس پوچی
 20. 20. دارم میام دیدنت
 21. 21. حکم من دل
 22. 22. اشک من
 23. 23. شب رویا
 24. 24. امید
 25. 25. آنسوی نیمه شب
 26. 26. ننه
 27. 27. تو بهترین فرشته خدایی
 28. 28. مهره مار
 29. 29. بجز خودت
 30. 30. قرمز
 31. 31. قیصر ۲
 32. 32. چه خوبه
 33. 33. گلاب
 34. 34. تلنگر
 35. 35. بی نشان
 36. 36. سیندرلا
 37. 37. آخرین عشق
 38. 38. عاشقونه
 39. 39. روزای بدتر
 40. 40. قرار ما

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید امید شیرازی به نام گندمدانلود اهنگ امید شیرازی به نام گندمزمان : 3:21, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
2اهنگ جدید امید شیرازی به نام غزل بانودانلود اهنگ امید شیرازی به نام غزل بانوزمان : , حجم : 8.01 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
3اهنگ جدید امید شیرازی به نام چشم میشیدانلود اهنگ امید شیرازی به نام چشم میشیزمان : 0:05, حجم : 45.53 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
4اهنگ جدید امید شیرازی به نام برو واسه خودتدانلود اهنگ امید شیرازی به نام برو واسه خودتزمان : 0:21, حجم : 201.25 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
5اهنگ جدید امید شیرازی به نام بی مقدمهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام بی مقدمهزمان : 0:01, حجم : 10.44 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
6اهنگ جدید امید شیرازی به نام درویشدانلود اهنگ امید شیرازی به نام درویشزمان : 1:18, حجم : 765.35 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
7اهنگ جدید امید شیرازی به نام منتظرم نزاردانلود اهنگ امید شیرازی به نام منتظرم نزارزمان : 0:02, حجم : 19.46 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
8اهنگ جدید امید شیرازی به نام بغضدانلود اهنگ امید شیرازی به نام بغضزمان : 3:16, حجم : 1.87 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
9اهنگ جدید امید شیرازی به نام من اینجامدانلود اهنگ امید شیرازی به نام من اینجامزمان : 0:08, حجم : 76.48 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
10اهنگ جدید امید شیرازی به نام سرخوردهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام سرخوردهزمان : 1:22, حجم : 804.43 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
11اهنگ جدید امید شیرازی به نام گندم ۲دانلود اهنگ امید شیرازی به نام گندم ۲زمان : 0:06, حجم : 55.14 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
12اهنگ جدید امید شیرازی به نام حضرت عشقدانلود اهنگ امید شیرازی به نام حضرت عشقزمان : 1:27, حجم : 847.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
13اهنگ جدید امید شیرازی به نام جالب اینجاستدانلود اهنگ امید شیرازی به نام جالب اینجاستزمان : 0:01, حجم : 8.57 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
14اهنگ جدید امید شیرازی به نام خداحافظدانلود اهنگ امید شیرازی به نام خداحافظزمان : 0:04, حجم : 35.96 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
15اهنگ جدید امید شیرازی به نام شبیه قدیمادانلود اهنگ امید شیرازی به نام شبیه قدیمازمان : 0:02, حجم : 15.82 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
16اهنگ جدید امید شیرازی به نام نازیدانلود اهنگ امید شیرازی به نام نازیزمان : 0:29, حجم : 279.27 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
17اهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر نه تویی نه من نه بهروزدانلود اهنگ امید شیرازی به نام قیصر نه تویی نه من نه بهروززمان : 0:08, حجم : 81.22 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
18اهنگ جدید امید شیرازی به نام گلبرگ های بوسهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام گلبرگ های بوسهزمان : , حجم : 6.63 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
19اهنگ جدید امید شیرازی به نام احساس پوچیدانلود اهنگ امید شیرازی به نام احساس پوچیزمان : 1:17, حجم : 751.46 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
20اهنگ جدید امید شیرازی به نام دارم میام دیدنتدانلود اهنگ امید شیرازی به نام دارم میام دیدنتزمان : 3:10, حجم : 2.9 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
21اهنگ جدید امید شیرازی به نام حکم من دلدانلود اهنگ امید شیرازی به نام حکم من دلزمان : 0:03, حجم : 31.31 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
22اهنگ جدید امید شیرازی به نام اشک مندانلود اهنگ امید شیرازی به نام اشک منزمان : 0:04, حجم : 62.99 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
23اهنگ جدید امید شیرازی به نام شب رویادانلود اهنگ امید شیرازی به نام شب رویازمان : 0:04, حجم : 63.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
24اهنگ جدید امید شیرازی به نام امیددانلود اهنگ امید شیرازی به نام امیدزمان : 3:34, حجم : 3.27 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
25اهنگ جدید امید شیرازی به نام آنسوی نیمه شبدانلود اهنگ امید شیرازی به نام آنسوی نیمه شبزمان : 4:52, حجم : 4.45 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
26اهنگ جدید امید شیرازی به نام ننهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام ننهزمان : 3:21, حجم : 3.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
27اهنگ جدید امید شیرازی به نام تو بهترین فرشته خداییدانلود اهنگ امید شیرازی به نام تو بهترین فرشته خداییزمان : 3:11, حجم : 2.91 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
28اهنگ جدید امید شیرازی به نام مهره ماردانلود اهنگ امید شیرازی به نام مهره مارزمان : 4:07, حجم : 3.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
29اهنگ جدید امید شیرازی به نام بجز خودتدانلود اهنگ امید شیرازی به نام بجز خودتزمان : 3:04, حجم : 2.81 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
30اهنگ جدید امید شیرازی به نام قرمزدانلود اهنگ امید شیرازی به نام قرمززمان : 3:25, حجم : 3.13 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
31اهنگ جدید امید شیرازی به نام قیصر ۲دانلود اهنگ امید شیرازی به نام قیصر ۲زمان : 3:29, حجم : 3.19 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
32اهنگ جدید امید شیرازی به نام چه خوبهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام چه خوبهزمان : 3:05, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
33اهنگ جدید امید شیرازی به نام گلابدانلود اهنگ امید شیرازی به نام گلابزمان : 1:14, حجم : 2.82 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
34اهنگ جدید امید شیرازی به نام تلنگردانلود اهنگ امید شیرازی به نام تلنگرزمان : 3:29, حجم : 3.18 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
35اهنگ جدید امید شیرازی به نام بی نشاندانلود اهنگ امید شیرازی به نام بی نشانزمان : 3:30, حجم : 8.02 MB, کیفیت : 320پخش آنلایندانلود
36اهنگ جدید امید شیرازی به نام سیندرلادانلود اهنگ امید شیرازی به نام سیندرلازمان : 3:19, حجم : 3.04 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
37اهنگ جدید امید شیرازی به نام آخرین عشقدانلود اهنگ امید شیرازی به نام آخرین عشقزمان : 3:26, حجم : 3.14 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
38اهنگ جدید امید شیرازی به نام عاشقونهدانلود اهنگ امید شیرازی به نام عاشقونهزمان : 3:01, حجم : 2.76 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
39اهنگ جدید امید شیرازی به نام روزای بدتردانلود اهنگ امید شیرازی به نام روزای بدترزمان : 3:28, حجم : 3.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
40اهنگ جدید امید شیرازی به نام قرار مادانلود اهنگ امید شیرازی به نام قرار مازمان : 3:36, حجم : 3.29 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر امید شیرازی

  ارسال نظر

  0 نظر