آهنگ های منتخب و ویژه - مشاهده همه

اهنگ های گلچین شده
 1. خانه
 2. فول آلبوم
 3. فول آلبوم ناصر نظر
 4. آلبوم دنیای شادی

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبای دنیای شادی از ناصر نظر

تعداد اهنگ ها : 26

دانلود آلبوم دنیای شادی از ناصر نظر

لیست اهنگ ها :

 1. 1. زاقی کجایی؟
 2. 2. ماه تو آسمونه
 3. 3. ساعت
 4. 4. محلی فلسطینی
 5. 5. بادبادکها
 6. 6. جیک و جیک
 7. 7. بچه های ایران
 8. 8. یه بزی دارم
 9. 9. ابر و اسب
 10. 10. پیشی جونم
 11. 11. شاپرک و حلزون
 12. 12. چهره گل
 13. 13. شهر تمیز
 14. 14. سرود برف بازی
 15. 15. قصه مرغ سبز زیبا
 16. 16. منو دنیا
 17. 17. دویدم و دویدم
 18. 18. چک چکه بارون
 19. 19. گربه ملوس
 20. 20. پروانه ها
 21. 21. خواب دیدم
 22. 22. عروسک جون
 23. 23. پروانه کوچولو
 24. 24. باران
 25. 25. ترن قشنگ من
 26. 26. دو دو شب

دانلود/پخش آنلاین بصورت تکی :

#خواننده/اهنگ/کیفیت/حجم/زمانپخش آنلایندانلود
1اهنگ جدید ناصر نظر به نام زاقی کجایی؟دانلود اهنگ ناصر نظر به نام زاقی کجایی؟زمان : 2:08, حجم : 1.22 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
2اهنگ جدید ناصر نظر به نام ماه تو آسمونهدانلود اهنگ ناصر نظر به نام ماه تو آسمونهزمان : 3:22, حجم : 1.92 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
3اهنگ جدید ناصر نظر به نام ساعتدانلود اهنگ ناصر نظر به نام ساعتزمان : 2:47, حجم : 1.59 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
4اهنگ جدید ناصر نظر به نام محلی فلسطینیدانلود اهنگ ناصر نظر به نام محلی فلسطینیزمان : 2:28, حجم : 1.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
5اهنگ جدید ناصر نظر به نام بادبادکهادانلود اهنگ ناصر نظر به نام بادبادکهازمان : 1:27, حجم : 848.6 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
6اهنگ جدید ناصر نظر به نام جیک و جیکدانلود اهنگ ناصر نظر به نام جیک و جیکزمان : 1:55, حجم : 1.1 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
7اهنگ جدید ناصر نظر به نام بچه های ایراندانلود اهنگ ناصر نظر به نام بچه های ایرانزمان : 2:03, حجم : 1.17 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
8اهنگ جدید ناصر نظر به نام یه بزی دارمدانلود اهنگ ناصر نظر به نام یه بزی دارمزمان : 1:30, حجم : 883.29 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
9اهنگ جدید ناصر نظر به نام ابر و اسبدانلود اهنگ ناصر نظر به نام ابر و اسبزمان : 2:44, حجم : 1.57 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
10اهنگ جدید ناصر نظر به نام پیشی جونمدانلود اهنگ ناصر نظر به نام پیشی جونمزمان : 2:17, حجم : 1.31 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
11اهنگ جدید ناصر نظر به نام شاپرک و حلزوندانلود اهنگ ناصر نظر به نام شاپرک و حلزونزمان : 1:19, حجم : 776.15 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
12اهنگ جدید ناصر نظر به نام چهره گلدانلود اهنگ ناصر نظر به نام چهره گلزمان : 1:45, حجم : 1021.55 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
13اهنگ جدید ناصر نظر به نام شهر تمیزدانلود اهنگ ناصر نظر به نام شهر تمیززمان : 1:43, حجم : 1002.17 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
14اهنگ جدید ناصر نظر به نام سرود برف بازیدانلود اهنگ ناصر نظر به نام سرود برف بازیزمان : 2:00, حجم : 1.15 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
15اهنگ جدید ناصر نظر به نام قصه مرغ سبز زیبادانلود اهنگ ناصر نظر به نام قصه مرغ سبز زیبازمان : 2:28, حجم : 1.41 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
16اهنگ جدید ناصر نظر به نام منو دنیادانلود اهنگ ناصر نظر به نام منو دنیازمان : 1:27, حجم : 850.38 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
17اهنگ جدید ناصر نظر به نام دویدم و دویدمدانلود اهنگ ناصر نظر به نام دویدم و دویدمزمان : 1:52, حجم : 1.07 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
18اهنگ جدید ناصر نظر به نام چک چکه باروندانلود اهنگ ناصر نظر به نام چک چکه بارونزمان : 2:50, حجم : 1.62 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
19اهنگ جدید ناصر نظر به نام گربه ملوسدانلود اهنگ ناصر نظر به نام گربه ملوسزمان : 2:06, حجم : 1.2 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
20اهنگ جدید ناصر نظر به نام پروانه هادانلود اهنگ ناصر نظر به نام پروانه هازمان : 1:21, حجم : 791.96 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
21اهنگ جدید ناصر نظر به نام خواب دیدمدانلود اهنگ ناصر نظر به نام خواب دیدمزمان : 1:51, حجم : 1.06 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
22اهنگ جدید ناصر نظر به نام عروسک جوندانلود اهنگ ناصر نظر به نام عروسک جونزمان : 4:49, حجم : 2.75 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
23اهنگ جدید ناصر نظر به نام پروانه کوچولودانلود اهنگ ناصر نظر به نام پروانه کوچولوزمان : 1:31, حجم : 888.65 KB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
24اهنگ جدید ناصر نظر به نام باراندانلود اهنگ ناصر نظر به نام بارانزمان : 2:16, حجم : 1.3 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
25اهنگ جدید ناصر نظر به نام ترن قشنگ مندانلود اهنگ ناصر نظر به نام ترن قشنگ منزمان : 2:24, حجم : 1.38 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی
26اهنگ جدید ناصر نظر به نام دو دو شبدانلود اهنگ ناصر نظر به نام دو دو شبزمان : 3:00, حجم : 1.72 MB, کیفیت : 128پخش آنلایندانلود
کمکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اهنگ های دیگر ناصر نظر

ارسال نظر

0 نظر